Valberedning

Sammankallande för Södermanlands Ridsportförbunds valberedning är Irene von Rosen Eklund