Valberedning

Södermanlands Ridsportförbund saknar valberedning. 
Extra allmänt årsmöte för val av valberedning kommer att hållas den 5 september.