Kommittéer

Kommittéer

Tävlingskommittén

Stephanie Aggeborn

SträngnäsbygdensRF,

sammankallande

Marie Johnson Toft Smedstorps RS
Weronica Wallenius Gnesta RK 
Jannica Wadell Gnesta RK
   
Grenledare  
Fälttävlan  
Cecilia Jöransson Katrineholm RF
Sportkörning   
Lida Sjödin Vingåkers RF
Dressyr  
Anngelica Eriksson  Gnesta RK
Working Equtation  
Åsa Kempe Smedstorps RS
   
   
 Hoppning - Vakant  
   
Voltige - Vakant  
   
Distans - Vakant  


Utbildningskommittén

Cecilia Planbring Eskilstunaortens RF
Irene von Rosen Eklund Nyby-Torshälla RK
Ulrika Lyvik Gnesta RK
Maria Zentio Mariefreds RK
   


Är du intresserad av att arbeta med utbildningsfrågor tillsammans med utbildningskommitén ta kontakt med kansliet för mer information.


Besökskommittén 

Helena Mählqvist Vingåkers RF
   

Distriktets Ungdomssektion (DUS) tyvärr har vi ingen
DUS styrelse 2022

   
   
   
   
   
   

Galakommittén

Weronica Wallenius  
Stephanie Aggeborn  
Angelica Eriksson  
Madicken Eriksson  
Marcus Saarenpää  
Henrik Engren  
Mail till Galagruppen