Hem / Distriktet / Årsmöte

Årsmöte

Södermanlands Ridsportförbunds årsmöte 2022                                                                                             

Distriktsstyrelsen tackar närvarande medlemmar och mötes ordförande för ett trevligt årsmöte som detta år genomfördes som hybridmöte dvs både med fysiskt deltagande samt digitalt deltagande. 
Dokument för mötet finns publicerade undet Dokumentbank i menyn.


Handlingar för näst kommande årsmöte nedan kommer att fyllas på efterhand.

Kallelse

Fullmakt

Anmälan

Valberedningens förslag

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Röstlängd

Stadgar Södermanlands Ridsportförbund


Vid frågor kontakta kansliet på This is a mailto link 0220-45622 eller 0220-45624