Hem / Förening / Medlemsavgift till distrikt och förbund

Medlemsavgift till distrikt och förbund

Vid Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma fastställs föreningarnas årsavgift till Svenska Ridsportförbundet för de kommande två åren. Föreningarnas årsavgift till distriktet fastställs vid distriktsårsmötet. Årsavgifterna ligger till grund för den summa som föreningarna fastställer sina medlemsavgifter på vid årsmötet. 

Följande avgifter behöver räknas med:

 • Avgift till Svenska Ridsportförbundet, beslutas vid Förbundsstämman
  - 2019: 100 kr per medlem
  - 2020: 112 kr per medlem
  - 2021: 112 kr per medlem
  - 2022: 112 kr per medlem
 • Gemensam olycksfallsförsäkring 
  - 2019: 50 kr per medlem
  - 2020: 53 kr per medlem
  - 2021: 75.50 kr per medlem
  - 2022: 75:50 kr per medlem
 • Södermanlands Ridsportförbund har en medlemsavgift på
  2019 32 kr per medlem dock lägst 3000 kr per förening
  2020 37 kr per medlem dock lägst 3000 kr per förening
  2021 37 kr per medlem dock lägst 3000 kr per förening
  2022 37 kr per medlem dock lägst 3000kr per förening