Hem / Tävling / Distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap i Södermanland rids som en serie över året där ryttarna (från 13 år) samlar poäng på alla tävlingar runt i Sverige på den nivån som är angiven i reglerna. Körning kör DM under en specifik tävling. 

Nytt från och med 2019 är att ryttare som är 8-12 år rider ett eget DM under en tävlingsdag. DM för barn är utformat efter RF riktlinjer för barn och undomsidrott. RF´s Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. 

Ytterligare en viktig del i RF´s Riktlinjer för barn och ungdomsidrott är att rankinglistor inte ska förekomma för barn. Läs anvisningarna HÄR-->

Barn-DM rids i dressyr rids hos Arphus Ryttarsällskap den 10 oktober och hoppningen hos Eskilstunaortens Ryttarförening 31/10 eller 1/11. (Helgen v 44)

Vid all träning och tävling är det av yttersta vikt att alltid värna om hästens välbefinnande och sätta den framför tävlingsresultat. Vi vill påminna om Code of Conduct s alla tio punkter men väljer här att lyfta fram de tre första 

  1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
  2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
  3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.

Du välkommen att anmäla till DM i tdb. Tävlingen syns i tdb som en klubbtävling/arrangemang med datum 2020-11-30. Scrolla längst ner i terminen så hittar du tävlingen. Du kan klicka här att komma direkt till anmälan. DM avgiften betalas på faktura, ryttare ansvarar för att ha rätt adressuppgifter i tdb. Efter att du anmält dig kan du börja tillgodoräkna dig poäng. Poängen samlas under perioden 1/2-20- 30/11 -20. De tre ekipage i varje gren/kategori med högst poäng vid årets slut koras till DM medaljörer. Läs om premier för DM här.