Hem / Aktuellt / Aktuellt / 15 november är sista dag för motioner till förbundsstämman

15 november är sista dag för motioner till förbundsstämman

Nytt gällande motioner inför nästa års förbundsstämma.

För föreningar som vill skicka in motioner till förbundsstämman 2021 gäller det att hinna skicka in dem före kl. 23.59 den 15 november till kansliet via This is a mailto link
Distriktsstyrelsen kommer skriva ett yttrande gällande motionen som kommer att åtfölja motionen när den skickas vidare till Svenska Ridsportförbundet. 

Information från SvRFs hemsida:

Motion från förening ska åtföljas med yttrande från distriktet, motion från enskild ska åtföljas av yttrande från förening. 

Motion från förening ska vara respektive distrikt tillhanda senast 15 november för yttrande.

23 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsstämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december året innan förbundsstämma. Rätt att avge förslag tillkommer förutom styrelsen medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening, som ska vara distriktet tillhanda senast 15 november, insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess yttrande.