Hem / Aktuellt / Aktuellt / Fälttävlanskortet blir digitalt i TDB

Fälttävlanskortet blir digitalt i TDB

Från april 2022 introduceras Fälttävlanskortet digitalt i TDB. Fälttävlanskort Ponny/Häst och Godkänd P1*/H2* kommer att börja registreras från och med nu på ryttarens kontoprofil i TDB vid tävling och för nytagna kort.

Fälttävlan är en tuff sport med höga säkerhetskrav. Hästen måste vara lämpad, ha kondition och vilja. Ryttaren måste ha omdöme, kunskap om hästen både fysiskt och psykiskt samt veta hur man rider an på olika typhinder i terrängen. Genom att ryttaren har allsidiga kunskaper, höjs även säkerheten inom sporten.

För att tävla fälttävlan från nivån P70 på ponny respektive UH90/H90 på häst och nivåerna däröver måste ryttaren inneha Fälttävlankortet. Fälttävlanskortet ska ses som en hjälp och introduktion in i sporten, där den som vill börja rida fälttävlan får en chans att pröva på de olika momenten.

Fälttävlanskort digitalt i TDB

Från april 2022 introduceras Fälttävlanskortet digitalt i TDB. Registrerat fälttävlanskort kommer framöver att bli obligatoriskt för att kunna anmäla till tävling.

Det innebär att från och med nu ska Fälttävlanskort Ponny/Häst och Godkänd P1*/H2* registreras på ryttarens kontoprofil i TDB efter examination istället för på fysiskt kort.

Registrerat Fälttävlanskort i TDB för respektive ponny/häst och godkänd P1*/H2* kommer så småningom vara ett krav för anmälan till tävling för respektive klass/tävling även i TDB. Har man inte haft möjlighet att visa upp/lämnat in kopia på sitt fysiska Fättävlanskort när detta är ett krav kontaktar man Svenska Ridsportförbundets sportavdelning för registrering.

Detta är enligt beslut i Tävlingssektionen november 2019.

Alternativ

  • Alla ryttare ska på kommande tävling (fälttävlan) man deltar på i april - juni uppvisa/lämna in kopia på sitt fysiska Fälttävlanskort Ponny/Fälttävlanskort Häst respektive Godkänd P1*/Godkänd H2* till Arrangör. Arrangören redovisar sedan detta till SvRF som registrerar Fälttävlanskortet på ryttarens kontoprofil i TDB.
  • Ryttare som inte deltagit på tävling i april - juni och haft möjlighet att lämna/uppvisa fysiska fälttävlanskort ska skicka kopia på kortet till This is a mailto link
  • Det är ryttarens ansvar att se till att få fälttävlanskortet registrerat på egen kontoprofil i TDB, inför kravet att kunna anmäla till tävling 2023.

Ryttaren får notering/ar, enligt bild nedan, på sin profil i TDB efter tränarens registrering.

TDB Fälttävlanskortet.PNG

För tränare - Guide i TDB-hjälpen Information och instruktion om hur licensierade tränare (A/B/C) ska registrera fälttävlanskortet på ryttares kontoprofil i TDB.

Fälttävlanskortet för ponny gäller endast för ponny och Fälttävlanskortet häst gäller för häst och ponny.

Vill du ta Fälttävlanskortet kontakta en auktoriserad fälttävlanstränare, kontaktuppgifter finns i TDB.

Även klubbar som arrangerar fälttävlan kan ofta ge tips om tränare som arrangerar kurser för fälttävlanskortet.

Tränarmanual (pdf)