Hem / Aktuellt / Aktuellt / Förbundsstämma den 8 maj

Förbundsstämma den 8 maj

Vill ni vara med och påverka inom ridsporten? Se till att just er förenings röst blir hörd genom att delta vid stämman! 
 

Den 8 maj är det dags för förbundsstämma. I år kommer stämman att hållas digitalt.

Förbundsstämman hålls vartannat år före maj månads utgång och är Svenska Ridsportförbundets "riksdag", det högsta beslutande organet, där du genom ditt distrikt eller din förening har chansen att påverka ridsportens framtid.

All information och handlingar till förbundsstämman hittar du här

Anmälan till stämman ska vara SvRFs kansli tillhanda senast den 15 april - Anmälningsblankett har du här.

Varje förening får företrädas av två personer som ombud. Ombuden måste även ha en ombudsfullmakt från sin förening. Ombudsfullmakten hittar ni här.

Hoppas att vi "ses" på stämman.