Hem / Aktuellt / Aktuellt / Förtydligande kring tävling och träning i Stockholm

Förtydligande kring tävling och träning i Stockholm

Tävlingssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund avråder föreningar i länet att anordna Pay and Ride, Pay and Jump, Pay and Cross samt öppen bana. Detta med anledning av att vården i Stockholms län redan är ansträngd som den är.

Om föreningen trots denna avrådan planerar att arrangera dessa former av träningstävlingar så gäller följande:

Vid alla aktiviteter som exempelvis träning eller andra evenemang som genomförs inom ridsporten är det viktigt att arrangören gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens mall.

Från och med den 29 mars råder förbud mot att fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det gäller ALLA evenemang, även till exempel Pay and Jump, träffar, träningar.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Svenska Ridsportförbundet uppmuntrar till träning, men föreningen ska i all verksamhet följa Folkhälsomyndighetens råd samt genomföra en riskbedömning, se länkar ovan. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra, anser Folkhälsomyndigheten.

Det viktiga är att förhindra smittspridning och inte belasta sjukvården. Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att upptagningsområdet för träningar och motsvarande inte innebär onödiga resor och förhöjd risk för smittspridning.

Ta också del av Folkhälsomyndighetens generella råd

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören också kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR