Hem / Aktuellt / Aktuellt / Information kring tävling för unga från 1 juni 2020

Information kring tävling för unga från 1 juni 2020

Äntligen kommer en liten ljusglimt denna virustyngda vår. Den 1 juni öppnas möjlighet för unga (födda 2002 och senare) att tävla. Oavsett om de rider ponny eller häst - det är åldern på ryttaren som styr. Tävlingstoppet för övriga gäller tillsvidare.

För att detta ska vara möjligt behöver arrangörer tänka till lite extra och följa de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten och Svenska Ridsportförbundet. 

Tävlandet nu i vår kommer inte att bli som det tidigare har varit, stora krav ställs på alla inblandande att visa hänsyn och ta eget ansvar. För att nämna några ändringar så får tävling endast ske inom det egna distriktet alternativt inom en 10 mils radie från ryttarens TDB-registrerade adress, endast 50 personer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt (inklusive funktionärer), inga prisutdelningar och heller ingen kafeteria på tävlingsplatsen. 

Trots alla ändringar och krav hoppas vi att ni arrangörer ser värdet i att låta unga ryttare få komma ut och tävla lite inom distriktet och att vi alla ställer upp för att skapa förutsättningar för att det ska fungera. 

Nedan har vi samlat ihop länkar som är bra att ha till hands och all information kring tävling för unga finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida - klicka på "läs mer"-knappen


Viktiga länkar för arrangörer