Hem / Aktuellt / Aktuellt / Information med anledning av coronaviruset - nytt från den 28 april

Information med anledning av coronaviruset - nytt från den 28 april

Stockholms Läns Ridsportförbund följer Svenska Ridsportförbundets råd och bevakar utvecklingen av coronaviruset och följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

(Uppdaterad 28 april)

(HÄR hittar du information om hur EHV-1 påverkar ridsporten)

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

2021-04-28 Tävlingar för unga från den 3 maj
Efter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar ridsporten för enstaka tävlingar för de yngre. Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får delta vid en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt. Beslutet gäller från och med 3 maj 2021.
TDB, Tävlingsdatabasen, kommer att vara öppen för anmälan till aktuella tävlingar från tisdag 4 maj. Läs mer HÄR

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

HÄR finns länkar till information per distrikt/region

Tänk på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

RF:s rekommendationer vid bekräftad smitta i förening

Pay&Jump, Pay&Ride, öppen bana, programridning mm

Tills vidare gäller att pay & jump, öppen bana etc. kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

Exempel på åtgärder föreningen kan vidta:

  • Dela upp ryttarna i mindre grupper som tilldelas specifika ankomst- och avresetider
  • Se till att det finns gott om utrymme på parkeringen och dela gärna in den i zoner
  • Se till att tydlig information finns uppsatt på lättillgängliga platser där det inte behöver bli trångt
  • Använd Swish för all betalning av avgifter
  • Gör en riskbedömning

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

(Uppdaterad den 26 februari) Här hittar du information om hur coronapandemin påverkar ridsporten. 

2021-02-26 Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten.

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige. Detta, i kombination med en ökad förekomst av de virusvarianter som bedöms ha ökad smittspridningspotential, gör att Folkhälsomyndigheten tar till fler åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Än har myndigheterna inte satt något slutdatum för tävlingsstoppet. Men Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse gör bedömningen att beslutet i första hand gäller till och med den 31 mars. Nya beslut inför perioden efter 31 mars tas därefter löpande två veckor i taget.

- Det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Samtidigt vet vi att vi inom ridsporten är väldigt duktiga på att anordna tävlingar under smittskyddssäkra former. Vår förhoppning är att vi ska kunna komma igång med tävlingarna så snart som möjligt igen, säger Ulf Brömster, ordförande Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet har i dagarna också lämnat remissvar på regeringens förslag om ett nytt system som ska möjliggöra för mer träffsäkra regler som kan påverka idrotten. - Det handlar om den differentiering i bedömningen av olika idrotter och tävlingar som vi har jobbat aktivt och länge med att få till, säger Ulf Brömster.

Tävling får fortsatt anordnas för yrkesmässiga idrottare

Riksidrottsförbundet - Stopp för enstaka matcher eller tävlingar

Folkhälsomyndigheten - Fler åtgärder för att minska smittspridningen

2021-02-04 Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och senare återigen kan återgå till sina idrottsträningar och betonar vikten av att även gymnasieungdomarna nu får tillgång till träning igen.
Vi för dialog med RF, och inväntar eventuella förtydliganden från RF och Folkhälsomyndigheten. Ännu finns ingen uppgift om hur tävlingsverksamheten kan påverkas. Läs mer hos RF

2021-01-13 Med pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 kommer krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar. Det finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten. Läs mer

Stockholms Läns Ridsportförbund följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt/region

Tänk också på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

RF:s rekommendationer vid bekräftad smitta i förening

 

2020-12-22 Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Läs mer

- Det är glädjande att vi kan presentera uppdaterade rekommendationer för vår ridskole- och tävlingsverksamhet, säger Ulf Brömster, ordförande i förbundsstyrelsen.
- Det är ett resultat av intensivt arbete tillsammans med Riksidrottsförbundet.

2020-12-22 Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de ryttare födda 2004 eller tidigare som utövar yrkesmässig idrott, samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar ställs för närvarande in till och med den 30 juni. Förbundsstyrelsen har reviderat definitioner av yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar, samt rekommendationer angående träningsformen pay & jump/ride/cross/drive/öppen bana. Läs mer 

Från och med den 14 december till och med 30 juni gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de som utövar yrkesmässig idrott samt för barn födda 2005 eller senare. Detta som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd från och med 14 december. Övrig tävlingsverksamhet är inställd till och med 30 juni 2021, eller tills nya besked kommer från myndigheterna.

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

(Uppdaterad 30 november) Här hittar du information om hur coronapandemin påverkar ridsporten. 

Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

30 november
Ridskoleverksamhet och enskild träning

Förbundsstyrelsen rekommenderar att ridskoleverksamheten i möjligaste mån anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Rekommendationen gäller från och med den 27 november, fram till den 31 januari 2021, men kan förlängas, beroende på utvecklingen i samhället. Läs mer HÄR

De råd och rekommendationer som tidigare tagits fram för ridskolorna förtydligas och förstärks. Du hittar dem HÄR

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Tävling

Inställda tävlingar i hela landet
Alla regioner i Sverige omfattas av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd fram till den 13 december. Förbundsstyrelsen tog på tisdagskvällen 24 november beslut om att tävlingsverksamheten ställs in i berörda regioner. Läs mer HÄR

Reserestriktioner
Reserestriktioner, beslutade av regering, myndigheter och/eller regioner, gäller vid tävlingar arrangerade enligt Svenska Ridsportförbundets TR.

Tillfälliga tävlingsregler
Svenska Ridsportförbundet har beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.
Läs mer HÄR

Tips och anvisningar för arrangörer och deltagare
HÄR har vi samlat tips och anvisningar för dig som ska arrangera tävling eller planerar att delta i tävling inom ridsporten.

Ställa ut licenser 2021
Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september. Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar. Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

Att tävla internationellt
De ryttare som planerar att delta i internationell tävling under coronapandemin gör det på eget ansvar. Svenska Ridsportförbundet har mycket små möjligheter att bistå om något oförutsett inträffar.
Läs mer HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter

För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

 

20 november På fredagen kom regeringens beslut om att max åtta personer får samlas vid samma tillfälle. Det är en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som träder i kraft tisdagen 24 november.
Vi förstår att det finns mycket frågor just nu, och återkommer kontinuerligt med information.
Svenska Ridsportförbundet avvaktar förtydligande från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten hur beslutet, och den effekt vad gäller normering som regeringen vill uppnå, kan påverka idrotten. 

Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och ha särskild uppmärksamhet på de lokala allmänna råd som införts. Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla arrangörer att ta sitt ansvar. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning.

HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt/region

Tänk också på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

Ridskoleverksamhet och enskild träning

Baserat på nuvarande information bedömer Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.
Råd och rekommendationer för ridskoleverksamhet finns HÄR 

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten.

Svenska Ridsportförbundet har förtydligat och förstärkt befintliga råd till genomförande av ridskoleverksamheten, exempelvis avråder vi från övriga aktiviteter som innebär att man samlas i grupp. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Tävling

Inställda tävlingar
Ridsporttävlingar är för närvarande inställda i följande regioner: Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Halland, Jönköpings län, Örebro län, Södermanland, Kronobergs län, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Blekinge, Gotland, Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävleborg och Västernorrland. 
Läs mer HÄR

Reserestriktioner
Reserestriktioner, beslutade av regering, myndigheter och/eller regioner, gäller vid tävlingar arrangerade enligt Svenska Ridsportförbundets TR.

Tillfälliga tävlingsregler
I och med att tävlingar tillåts i vissa regioner med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.
Läs mer HÄR

Tips och anvisningar för arrangörer och deltagare
HÄR har vi samlat tips och anvisningar för dig som ska arrangera tävling eller planerar att delta i tävling inom ridsporten.

Ställa ut licenser 2021
Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september. Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar. Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

Att tävla internationellt
De ryttare som planerar att delta i internationell tävling under coronapandemin gör det på eget ansvar. Svenska Ridsportförbundet har mycket små möjligheter att bistå om något oförutsett inträffar.
Läs mer HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter

För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjuts upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

Kompensationsstöd för föreningar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Ansökan för kvartal 4 2020 öppnar i början av 2021. 
Läs mer HÄR

Ladda ner affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du vårat informationsmaterial om coronaviruset riktat till ridsporten samt Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien: Klicka HÄR 

LOK-stöd

Riksidrottsförbundet har fått många frågor om LOK-stödet 2020 och vad som händer med LOK-stödet när aktiviteter ställs in. Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Fortbildning för tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

Det här har hänt...

Här hittar du ett arkiv med alla beslut och nyheter som rört ridsporten och coronapandemin sedan 12 mars 2020.