Hem / Aktuellt / Aktuellt / Kostnadsfri föreläsning om Barnkonventionen i ridsporten

Kostnadsfri föreläsning om Barnkonventionen i ridsporten

Den 24 oktober håller Therese Waerner en föreläsning om hur barnkonventionen fungerar i ridsporten.

Barnkonventionen i ridsporten

Vad innebär det för dig som styrelseledamot i en Ridsportförening?

Vilket ansvar har föreningen?

Barnkonventionen finns för att skydda barn och handlar i stort om att barn runt om i hela världen ska ha vissa grundläggande rättigheter. Sedan 2020 är barnkonventionen en lag med 54 artiklar. Rätten till delaktighet och att få göra sin röst hörd utgör basen i barnkonventionen.

Föreläsare: Therese Waerner
Therese forskar om Barnkonventionen och hur den fungerar i koppling till ridsporten. Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Therese har en bredd i sin utbildning där hon är utbildad hippolog och även har en magisterutbildning i pedagogik, dessutom är hon Msv C dressyrdomare och har arbetat med pedagogik vid hippologprogrammet hos SLU sedan 2007 och är nu doktorand hos GIH.

Datum: den 24 oktober

Tid: kl. 15.00 - ca 17.00

Plats: digitalt via Teams

Länk direkt till anmälan - klicka här

Utbildningen är kostnadsfri