Hem / Aktuellt / Aktuellt / Tävlingarna öppnar för alla den 14 juni

Tävlingarna öppnar för alla den 14 juni

Ridsportens tävlingar kan öppna för alla i sommar. Det blev klart efter Folkhälsomyndighetens besked förra veckan.

Förbundsstyrelsen tog beslutet att öppna ridsporten för tävling från och med den 14 juni inom ramen för de restriktioner som är beslutade av regeringen och myndigheterna.

Det är fortfarande mycket att ta hänsyn till innan en tävling kan ordnas. Möjligheten finns, men ställer stora krav på att alla inblandade visar hänsyn och tar eget ansvar.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, regeringens beslut och polisens besked påverkar vår verksamhet. Svenska Ridsportförbundet följer och utvärderar utvecklingen med anledning av smittläget, och nya beslut kan komma med kort varsel.

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer är fortfarande viktiga att hela tiden ha i åtanke: 

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd och undvik nära kontakt

Förbundsstyrelsen tog på måndagskvällen flera beslut avseende tävlingsstarten den 14 juni.

Tävlingar kan från den 14 juni arrangeras enligt TR, Tävlingsreglementet, i samtliga grenar utom hoppning där antalet begränsas till 50 starter per klass.

Det är viktigt att vi inte skapar en smittspridning som vi inte haft. Den som har minsta symptom eller känner sig sjuk ska stanna hemma.

Ridsportens tävlingar ska genomföras utan publik. Vid ridsporttävlingar samlas mycket sällan 50 personer vid ett och samma tillfälle. Deltagarna rör sig mellan framridning, tävlingsbana och uppstallning. Därför kan antalet startande utökas från tidigare beslut.
Funktionärer ska inte räknas in i antalet personer på tävlingsplatsen. (”I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.” polisen.se)

– Ridsport i sig innebär ingen större risk för smittspridning, det visar erfarenheter från de aktiviteter som kunnat vara igång under vår och försommar, säger Margaretha Rödén, Svenska Ridsportförbundets förbundsläkare.
En undersökning från universitetet i Turin gjord på de italienska myndigheternas uppdrag tidigare i år visar att ridsport är en lågrisksport vad gäller smittspridning.

- Men det är viktigt att vi inte skapar en smittspridning som vi inte haft. Den som har minsta symptom eller känner sig sjuk ska stanna hemma, understryker Margaretha Rödén.

- Vi har nära kontakt med våra arrangörer via vår sportavdelning, för att gemensamt se till att alla tävlingar genomförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.
- Jag upplever att alla vill göra rätt i dessa tider, och inte medverka till att sprida smitta.

Många av de regler, rekommendationer och riktlinjer som fastställdes när beslut togs om att tävlingar för yngre ryttare kunde öppna finns kvar.

Sedan tidigare gäller att samtliga tävlingar ska hållas utomhus och utan publik. Ryttare får ha med en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning. Cafeterior ska hållas stängda och inga prisutdelningar ska förekomma.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och riskbedömning enligt mall ska göras innan tävlingens proposition godkänns. Antal startande regleras av respektive grens TR, förutom i hoppning.
Kontakt med det regionala smittskyddet görs av respektive distrikt och deras rekommendation är avgörande.