Hem / Aktuellt / Aktuellt / Valberedningen söker ett vinnande team för 2021

Valberedningen söker ett vinnande team för 2021

Information från Stockholms Läns Ridsportförbunds valberedning inför årsmötet 2021 i enlighet med stadgarna.

Välkomna att lämna era nomineringar till ett vinnande team!

Nu är det cirka tre månader kvar till årsmötet för Stockholms Läns Ridsportförbund, och i länkarna till höger på sidan finns en sammanställning över vilka val som ska göras, vilka ledamöter som står till förfogande för omval samt vilka som avböjer omval.

Valberedningen mottar tacksamt nomineringar, både till vakanser men även till andra poster, då det alltid är av intresse att se om vi kan bidra till att skapa ännu bättre sammansättning av distriktsstyrelse och sektioner.

Vi söker representanter för stora och små klubbar, privatklubbar och ridskolor med olika driftsformer, yngre och äldre, professionella hästmänniskor och hobbyutövare med andra bakgrunder, och med en geografisk spridning. Vi skulle gärna rekrytera fler män!

  • Distriktsstyrelsen behöver rekrytera minst en ny ledamot som kompletterar ett rutinerat gäng. Läs gärna mer om styrelsens arbetsgrupper, fokusområden, mål etc. här.
  • Utbildningssektionen har i nuläget en bra representation men behöver komplettera med en ny ledamot med ett allmänt eller särskilt intresse för utbildningsfrågor.
  • Tävlingssektionen behöver också kompletteras med en nya ledamot som vill vara med och arbeta framåtriktat med distriktets tävlingsverksamhet.

Välkomna att lämna era nomineringar till ett vinnande team!  Skicka namn, klubbtillhörighet, kontaktinformation, vilken post personen föreslås till samt motivering senast den 1 februari, gärna tidigare.
I början av mars kommer det slutgiltiga förslaget från valberedningen att skickas ut.