Hem / Aktuellt / Aktuellt / Verksamhetsförändring

Verksamhetsförändring

Under de senaste två åren har Stockholms Läns Ridsportförbund, StRF, fått minskade ekonomiska resurser, där bland annat stödet från Region Stockholm är helt borttaget.

Verksamhetsinriktningen som Stockholms Läns Ridsportförbund har haft kommer att påverkas av den nya situationen.

För att bli så effektiva som möjligt kommer både organisation och verksamhet att ses över. Ett första steg är att kansliets bemanning har minskats.

Med den breda kompetens som finns, hos kansliet och de förtroendevalda i styrelse och sektioner, ser StRF positivt på framtiden och kommer fortfarande kunna vara ett stort stöd till de anslutna ridsportföreningarna i Stockholms län.

Under hösten 2020 och inför 2021 kommer ett stort fokus i verksamheten att riktas mot; föreningsstöd, kommunpåverkan, utveckling av tävlingsverksamhet, digitala utbildningar, unga medlemmar och ledare, ökad integration och mångfald.

Det kommer bli en stor omställning för oss på kansliet men med den breda kompetens som vi, tillsammans med de förtroendevalda i Stockholms Läns Ridsportförbund och ridsportföreningar i Stockholms län har, är jag övertygad om att vi kommer kunna vara ett fortsatt stöd för ridsportföreningarna i länet” säger Anneli Grimborg Säteri, Verksamhetschef i StRF.