Hem / Om oss / Avgifter

Avgifter

Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 112 kr per medlem (gäller från 2020 enligt beslut på Förbundsstämman 2017), baserat på rapporterat medlemsantal per den sista december året innan. Samtidigt faktureras 53 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar 1500 kr per förening samt 70 kr per medlem (för minst 25 medlemmar), baserat på det inrapporterade medlemsantalet per den sista december året innan.