Hem / Om oss / Distriktets Basutbud

Distriktets Basutbud

Ridsportdistriktens fyra hörnstenar:
Demokrati – Kompetens - Resurser – Tillsammans

 

DISTRIKTENS ROLL

• Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare
• Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt
• Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället
• Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna
• Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet
• Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för föreningarnas medlemmar
• Utgöra en länk för information mellan SvRF och föreningarna
• Verka för att verksamheten bedrivs enligt med ridsportens riktlinjer och värdegrund. Närhet till föreningarna och lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna.

DISTRIKTENS UPPDRAG

Utveckla ridsporten inom distriktet

• Belys värdegrunder och attityder.
• Belys hästens välfärd.
• Opinionsbildning/kommunpåverkan
• Följ samhällsutvecklingen
• Omvärldsbevakning

Förening


• Uppsöka anslutna föreningar och ridskolor
• Egentillsyn
• Anslutningsärenden
• Ge föreningar och ridskolor råd och stöd


Kunskapsförmedling


• Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden
• Samordning av distriktets interna resurser

Kommunikation


• Att genom aktuella verktyg informera föreningarna i distriktet
Kommun-, region- och organisationskontakter
• Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet
• Stödja föreningarna i deras kontakter


Tävlingar


• Att samordna tävlingsverksamheten;
- Granskning av propositioner
- Samordning av tävlingsterminer
• Att sammanställa regler för DM och serier
• Utveckla tävlingsverksamheten
• Att stödja och engagera tävlingsarrangörer


Barn- och ungdomsverksamhet


• Stödja föreningarnas ungdomssektioner
• Att bevaka alla ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. All verksamhet för barn ska utgå från barnkonventionen
• Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar


DISTRIKTENS UTBILDNINGSUTBUD


• Fortbildning för tränare och ridlärare
• Andra relevanta/aktuella fortbildningar
• Ledarutbildning:
- Ungdomsledarkurs (ULK/VULK), Förberedande ungdomsledarkurs (FULK)
- Ridledarutbildning
- Basutbildning
- Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor
- Grundkurs för paraledare
• Föreningsstyrelseutbildning
• Utbildning i hästhållning, hästkunskap och hästens välfärd
• Utbilda tävlingsarrangörer
• Tävlingsfunktionärsutbildning till och med regional nivå inom alla grenar som finns inom distriktet
• Utbildar och vidareutbildar utbildare i grönt kort
• Utbildning i ridskoleadministration och utvecklingsfrågor
• Baskunskaper för ungdomssektioner
• Ryttarutveckling


Utöver ovanstående driver distrikten utbildningar efter behov och önskemål. I de fall behov finns uppmuntras samverkan mellan distrikten.