Hem / Om oss / Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 112 kr per medlem (gäller från 2020 enligt beslut på Förbundsstämman 2017), baserat på rapporterat medlemsantal per den sista december året innan. Samtidigt faktureras 75,50 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar 1500 kr per förening samt 70 kr per medlem (för minst 25 medlemmar), baserat på det inrapporterade medlemsantalet per den sista december året innan.

Länk till medlemsavgifter på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Föreningen får:

Svenska Ridsportförbundet företräder medlemsföreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle.

Genom medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar såväl centralt som regionalt.

Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial samt verktyg för att utveckla organisation och verksamhet.

Rätt att ställa ut tävlingslicens för föreningar som arrangerar tävlingar.

Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet ger även tillhörighet till RF, som ger föreningen flera förmåner.

  • En försäkring som ger ett grundskydd för föreningen. (RFs grundförsäkring)
  • Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) som är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna utgår för aktiviteter i föreningens regi.
  • IdrottOnline som är Riksidrottsförbundets (RF) datasystem för alla specialförbund och anslutna idrottsföreningar. Baspaketet i IdrottOnline Klubb omfattar såväl medlemsadministration som en egen hemsida och är kostnadsfritt för klubben.
  • Projektstödet - mer för fler är namnet på riksdagens satsning till idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Erbjudande från samarbetspartners.

Medlemmarna får:

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam. Läs mer här

Medlemstidningen Häst & Ryttare. Läs mer här

Via föreningen tillgång till kunskap och utbildning om hästar och ridning