DUS uppdrag

Inom distriktet ska det finnas en ungdomssektion, DUS. DUS skall vara organ för frågor som speciellt rör föreningarnas ungdomssektioner. DUS väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med Svenska Ridsportförbundets instruktion för DUS.

Uppdrag

Att ungdomsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer.

Att vara en länk mellan den  lokala föreningen och centrala  ungdomssektionen

Att se till att information om ungdomsfrågor och vad DUS kan erbjuda för verksamhet når ungdomar

Att stötta ungdomssektioner i distriktet

Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet

Att stimulera och motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten

Att öka samarbetet mellan ungdomssektionerna i distriktet som leder till kamratskap och sammanhållning.

Att ansvara  för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen.

Är du intresserad av att vara en del av distriktets Ungdomssektion?

Läs mer om det spännande uppdraget här