Hem / Om oss / Organisation / Utbildningssektionen / Utbildningssektionens uppdrag

Utbildningssektionens uppdrag

Att utbildningsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer.

Att ha ett övergripande ansvar för all utbildning inom Stockholms Läns Ridsportförbund.

Att utveckla och planera utbildning för föreningarna i Stockholms län, utifrån önskemål och behov i samverkan med styrelse, övriga sektioner och föreningarna.

Att ta fram en övergripande kort- och långsiktig plan för utbildningsverksamheten.

Att informera om de utbildningsmaterial som finns.

Att genom omvärldsbevakning identifiera och lyfta behov av utbildning och material till SvRF.

Att i tillämpliga delar samarbeta med SISU som idrottens studieförbund.

Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen.