Hem / Om oss / Organisation / Tävlingssektionen / Tävlingssektionens uppdrag

Tävlingssektionens uppdrag

Att tävlingsverksamheten till och med 2*-nivå, i samtliga grenar, genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer

Att utveckla och planera tävlingar för föreningar i Stockholms Län, utifrån önskemål och behov i samverkan med styrelse, övriga sektioner och föreningarna

Att samverka och ha en dialog, med distrikt, förbund, övriga organisationer, utbildade domare och funktionärer inom ramen för tävlingsverksamheten

Att ta fram en övergripande kort- och långsiktig plan för tävlingsverksamheten och tävlingsterminen

Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang

Att ansvara för regelverket för DM, allsvenskor/cuper/lektionhästmästerskap och att de arrangeras med god kvalitet

Att genom omvärldsbevakning identifiera och lyfta behov som finns inom tävlingsverksamheten

Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen