ULK

Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i din förening. Kanske vill du leda teoriundervisning, arrangera tävlingar, ordna roliga helgaktiviteter, vara lagledare eller något helt annat som du brinner för.

Utbildningen är uppdelad i tre steg om totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger med hemuppgifter emellan som kunskapsmässigt bygger på varandra. Det är en ledarutbildning som stärker dig i din roll som ledare samtidigt som du skapar nya kontakter och en stark gemenskap med andra ungdomar under tiden som du har roligt. Utbildningen styrs av Svenska Ridsportförbundet men arrangeras av distrikten. I Stockholm arrangeras tre Ungdomsledarkurser per år.

Alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet är välkomna att söka.

Ungdomsledarkursen syftar till att deltagarna ska:

  • utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • få insikt i hur du kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter – utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Ålder: Rekommenderad ålder 16 år (minimiålder 15 år)