VULK

Ungdomsledarkurs för vuxna (VULK) är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. 

 Mål med kursen:

  • Att stärka och förbättra rollen som ledare

  • Att få insikt i Svenska ridsportförbundets tankar om gott ledarskap 

  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare.

  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten på klubben.

  • Att utveckla en god hästhållning/horsemanship

Ålder: Minimiålder 20 år