Hem / Utbildning / Ledarutbildningar / Ledare för ryttare med funktionsnedsättning

Ledare för ryttare med funktionsnedsättning

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla. Ett led i detta arbete är förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och delaktighet, som består av tre steg. Utbildningen riktar sig till Dig som vill ha bättre kunskaper kring förbundets verksamhet för ryttare med någon form av funktionsnedsättning.

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla. Att rida betyder så mycket mer än att bara sitta på en häst. Stallet är en plats för kontakter, avkoppling och med möjlighet till en meningsfull och omväxlande fritid.

Att leda ridverksamheten för ryttare med funktionsnedsättning kräver en hel del förberedelser. Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning ska därför dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning, dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

FU-1

Med utgångspunkt i materialet Låt alla växa (SISU Idrottssböcker) kan ridklubben själv eller med stöd av sitt ridsportdistrikt/SISU Idrottsutbildarna genomföra Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning första steg (FU-I). 

Kursen riktar sig dels till yrkesverksamma som vill ha kompletterande kunskap kring att arbeta med ryttare med funktionsnedsättning, dels till dem som kommer ifrån t ex daglig verksamhet, boenden,  är personlig assistent eller kanske anhörig.

Kursens syfte är att de deltagarna en gemensam grund och kunskaper så att de kan vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet på klubben för ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Kursen består av både en teoretisk del och en praktisk.

Kostnaden för kursen varierar, beroende på upplägg, faciliteter och gruppens storlek.

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning, FU 1 kan klubben själv genomföra - Läs mer HÄR

FU-2

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning FU-2 arrangeras av Svenska Ridsportförbundet centralt, oftast två gånger per år, i april och i oktober. För att gå kursen krävs att man ha gått steg 1. Kursen är upplagd i block kring olika funktionsnedsättningar, där det sker en fördjupning i området jämfört med steg 1. Utgångspunkten för kursen är hur respektive funktionsnedsättning påverkar ridningen och vad som är viktigt att veta och tänka på. 
Kursen genomförs fredag till söndag och består främst av teori, men även en del praktiska moment ingår samt även grupparbeten.

Det finns önskemål om att genomföra kursen på flera platser i landet, vilket också är förbundets avsikt.

FU-3

FU-3 arrangeras också av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som instruktör för ryttare med funktionsnedsättning. Många av dessa saknar formell instruktörsutbildning och kursen syftar till att försöka ge en viss kunskap i pedagogik för instruktörer, instruktionsmetodik och viss ridlära. Säkerhet, tillgänglighet, lektionsidéer är exempel på andra större delar i kursens innehåll.

Kursen består av sex utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med ungefär en månads mellanrum. Mellan utbildningsblocken får deltagarna en hemuppgift, som består av att skriva en rapport kring ett av de ämnen som tagit upp under kursen. Rapporterna sammanställs sedan till ett inspirationskompendium som deltagarna kan ha stor nytta av i framtiden i den verksamhet de bedriver på hemmaplan.