Hem / Ridsport för alla - hela livet

Ridsport för alla - hela livet

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet.

Värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportandan står för hög säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar kraft i organisationen och gör att alla - aktiva, ledare och föräldrar – kan vara goda ambassadörer för ridsporten. Vi är bäst tillsammans!

Vi arbetar för en anda där:

 • Vi tar ansvar

  Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. 
  Vi agerar om hästen far illa.

 • Vi respekterar

  Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

 • Vi engagerar

  Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

 • Vi sprider glädje

  Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

 • Vi är bäst tillsammans

  Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.