Hem / Förening / Inkludering och integration

Inkludering och integration

Stockholms Läns Ridsportförbunds Integrations- och Inkluderingsprojekt

Projektet genomförs med stöd av RF-SISU Stockholm och med Lövsta Future Challenge som samarbetspartner.

Ridsporten behöver arbeta aktivt för att bli öka tillgängligheten för fler människor. Målgruppen i ridsporten behöver breddas och tröskeln för att börja rida behöver sänkas. Ett viktigt fokusområde är att koncentrera sig på inkluderingsarbete i idrottssvaga områden, för att nå människor som av olika skäl inte har naturlig kontakt med varken idrotten i stort eller ridsporten i synnerhet.

Föreningslivet är öppet för alla oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Stockholms Läns Ridsportförbund satsar nu på att hjälpa föreningar i distriktet att nå ut till grupper som inte naturligt söker sig till föreningslivet och att kunna hitta ridsporten. Föreningarna ges verktygen för att med flera olika typer av insatser få fler att komma till stallet eller ridskolan.

  • Vi vill jobba för att öppna upp ridsporten för nya grupper

  • Vi vill skapa resurser för att föreningar i Stockholms län ska kunna arbeta med inkludering och integration

  • Vi vill ge ett stöd till de föreningar som är intresserade av att utveckla sin verksamhet, med fokus på alternativ till den ordinarie verksamheten samt avsutten verksamhet

Målet är att projektet ska bli långsiktigt och så småningom en del av den ordinarie verksamheten. Ridsporten är en idrott för alla, där alla som vill ska ges möjlighet att delta.

Föreningar i projektet:

  • Djursholms Ridklubb
  • Haningebygdens Ryttarförening
  • Järfälla Ryttarförening
  • Nynäshamns Ridklubb
  • Skalmsta Ridklubb
  • Södertälje Ridklubb
  • Vällingby Ridsällskap

Vill er förening jobba med inkludering och integration?
Mejla This is a mailto link

För att få inspiration kan ni läsa vad andra föreningar har gjort här - Goda exempel 

Läs om RE:RIDE