Hem / Förening / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Ridsporten har kunnat fortsätta med begränsad verksamhet under pandemin, men det finns områden som har fått stå på paus under de senaste åren. För att komma igång kan ridsportens föreningar söka återstartsstöd, både för breddverksamhet och tävling.

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att ge föreningar chansen att starta verksamhet som på grund av pandemin har fått stå tillbaka. Med hjälp av återstartsstödet kan föreningar komma i gång igen med utbildningar, aktiviteter och tävlingar för både befintliga och nya medlemmar.

Vad kan man söka stöd för?

Föreningarna kan söka stöd för återstart av breddverksamhet och tävlingsverksamhet. Det går bra att söka båda stöden.

Var gör man ansökan?

Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare.

Ytterligare stöd

Föreningen kan även söka projektstöd för att utveckla verksamheten ytterligare som ett nästa steg. HÄR kan ni läsa mer om projektstödet.

Återstart av breddverksamhet

Stödet syftar till att återstarta avsuttna aktiviteter och insatser då det är den verksamheten som vi ser har minskat mest. Undantaget är paraverksamhet där stödet även kan användas till uppsutten verksamhet. Genom det här stödet kan föreningar komma igång med till exempel aktiviteter för barn och unga, ungdomssektionen, styrelsen och det ideella engagemanget, paraverksamheten eller utbildningsinsatser både inom föreningen och via distrikt, RF-SISU eller förbundet centralt.

Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på antal medlemmar 2020:

 • 25 – 200 medlemmar = max 15 000 kr i återstartsstöd
 • 201 – 500 medlemmar = max 20 000 kr i återstartsstöd
 • 501 eller fler medlemmar = max 30 000 kr i återstartsstöd

Återstartsstödet kan till exempel användas till att starta teorilektioner, genomföra en utbildning för ideella funktionärer, komma igång med lektioner för pararyttare, bjuda in till föreläsningar eller en processdag med föreningsstyrelsen? Stödet ger föreningen chans att komma igång igen!
Var dock uppmärksam på vad myndigheternas rekommendationer säger om möten och träffar med anledning av pandemin i er planering.

Stödet ska främst användas till personalkostnader/ledararvode, utbildningsmaterial, deltagaravgifter till utbildningar/träffar med distriktet/SvRF/RF-SISU samt övriga aktivitetskostnader som till exempel kaffepauser, priser, förbrukningsmaterial m.m.

Återstart av tävlingsverksamhet

Gällande tävlingsverksamheten är syftet med stödet att hålla kostnaderna nere för att skapa möjligheter för fler att tävla. Föreningar som anordnar tävling 2022 med högst samma kostnadsnivå på alla avgifter som 2019 kan få stödet.

Kostnader för ej fullständiga tävlingsdagar kan inte överstiga 2019 års nivå för att stöd ska utbetalas.

Ansökan skickas in senast när propositionen skickas in för godkännande. Senaste datum för det är enligt TR 35 dagar innan tävlingsstart. För sent inkommen ansökan om återstartsstöd kan tyvärr inte beviljas.

I ansökan ska ni lägga in länkar till vilken/vilka tävlingar i TDB föreningen söker stöd för samt vilken/vilka tävlingar i TDB föreningen har som jämförelse från 2019.

Hur mycket stöd en förening kan ansöka om baseras på gren och nivån på tävling:

 • Grupp 1 = max 5 000 kr/fullständig tävlingsdag
  Dressyr 1*/2*, hoppning 1*, distansritt, voltige, mounted games, reining, working equitation (samtliga tävlingar)
 • Grupp 2 = max 10 000 kr/ fullständig tävlingsdag
  Dressyr 3*/4*, hoppning 2*
 • Grupp 3 = max 10 000 kr/tävling
  Fälttävlan, sportkörning (samtliga tävlingar)
 • Grupp 4 = max 20 000 kr/ fullständig tävlingsdag (kan endast sökas för ett tävlingstillfälle)
  Hoppning 3*/4*/5*

Fullständig tävlingsdag = 7 timmar eller mer.

Vem kan söka stöd?

Föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som vill återstarta verksamhet. Ansökan sker i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. Använd föreningens inlogg till IdrottOnline.

Ansökningstider

Ansökningstiden öppnar 15 december 2021.

Gällande återstart av tävlingsverksamhet skickas ansökan in senast när propositionen skickas in för godkännande. Senaste datum för det är enligt TR 35 dagar innan tävlingsstart. För sent inkommen ansökan om återstartsstöd kan tyvärr inte beviljas.

Vänligen observera att vi har en begränsad pott att förmedla. Handläggning och utbetalning sker löpande, och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Återrapportering

Återstartsstödet ska återrapporteras efter slutförd insats, dock senast 2022-12-31. Återrapporteringen sker i IdrottOnline.

Frågor

Vid frågor om återstartsstödet maila This is a mailto link. Tekniska frågor hänvisas till This is a mailto link.