Hem / Förening / Coronapandemin och ridsporten - det här har hänt

Coronapandemin och ridsporten - det här har hänt

29 oktober Tävlingar ställs in efter nya restriktioner

På torsdagen kom meddelandet att ytterligare tre regioner inför skärpta allmänna råd på grund av den ökade smittspridningen av Covid19. De allmänna råden kommer att få konsekvenser även för ridsporten de närmaste veckorna.
Det innebär att samtliga tävlingar i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland ställs in, i dagsläget till och med den 19 november. Region Västra Götaland innefattar Västergötlands samt Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund. Läs mer HÄR

29 oktober SM i hoppning för ponny och children kan fortgå

28 oktober Tävlingar i Skåne ställs in efter nya restriktioner

Ridsporttävlingar i Skåne ställs in så länge de nya allmänna råden gäller, i dagsläget till och med den 17 november. Läs mer HÄR

28 oktober Ponny-SM i dressyr i Helsingborg kan fortgå Läs mer HÄR

22 oktober Gräns på 300 för sittande publik

Den 22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna. Undantaget gäller från den 1 november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. Regioner kan besluta om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge. HÄR finns RF:s pressmeddelande i sin helhet

Svenska Ridsportförbundet arbetar med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

Regeringen presenterade undantaget i ordningslagen vid en presskonferens på torsdagen, och här kan du läsa regeringens pressinformation  

Var fortsatt uppmärksam för att hindra smittspridning

Ridsporten, med ridskolor och tävling, har kunnat fortsätta bedriva verksamhet under coronapandemin, med hänsyn tagen till de regler, restriktioner och rekommendationer som finns.
Det är fortsatt viktigt, framför allt när en del av vår verksamhet flyttar inomhus, att hålla avstånd, ha en god handhygien och inte samlas i för stora grupper.
Tänk också på att även om du själv inte har symptom, kan någon i din närhet vara smittad.
HÄR finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du ska göra om du eller någon i ditt hushåll eller i din närhet blir sjuka.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du själv får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR 

15 oktober Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 3

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd i två omgångar. Ansökningsomgång 1 är öppen från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00. Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På RF:s webbsida om kompensationsstödet hittar ni all info som behövs för att kunna ansöka. Där finns bland annat frågor och svar och en instruktionsfilm om hur ansökan går till.

7 oktober Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Riksidrottsförbundet fördelar regeringens kompensationsstöd om 1 miljard kronor för resten av 2020 i två omgångar. Regelverket är i stort detsamma med några konkreta förändringar jämfört med i våras.
Första ansökningsomgången öppnar den 15 oktober, med planerad utbetalning i mitten av november. Andra ansökningsomgången planeras att öppnas i början av januari 2021. Läs mer hos RF

HÄR finns mer information om ansökan

RF - Principer för ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin (pdf)

 

2 oktober 1 miljard till idrotten - RF fördelar

Den extra ändringsbudget som presenterades i september innehåller 1 miljard extra till idrotten för 2020.
Medlen kommer att betalas ut via Riksidrottsförbundet (RF). RF planerar för att föreningar och förbund kan ansöka om bidrag så att Riksidrottsstyrelsen kan besluta om bidrag den 16 november. Därefter kan medlen skyndsamt betalas ut. Läs mer om regeringens hemsida

29 september Publikgräns höjs från 50 till 500 personer

Regeringen kommer ta beslut den 8 oktober om att ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 500 personer. Undantaget gäller i så fall från den 15 oktober. Det meddelar RF i ett pressmeddelande

I avvaktan på beslut från regeringen om en ändring av ordningslagen arbetar Svenska Ridsportförbundet med att se över hur publik kan ges tillträde till ridsporttävlingar.

HÄR kan du läsa mer regeringens planerade förändringar i förordningen.

29 september Ställa ut licenser 2021

Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september.
Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar.
Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

25 september Inom kort kommer idrottsföreningar kunna ansöka om stöd för andra halvåret 2020

Det kommer bli två ansökningsomgångar:
- Ansökan om stöd för kvartal 3 (juli, augusti, september) öppnar i mitten av oktober.
- Ansökan om stöd för kvartal 4 (oktober, november, december) öppnar i januari.

Föreningen gör ansökan i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Innan första ansökningsperioden startar kan ni förbereda er genom att ta fram dokument som tydligt beskriver er ekonomiska situation, exempelvis årsredovisningar och resultatrapporter.

24 september Regeringen avvaktar med beslut om mer publik

Regeringen har informerat om att den planerade lättnaden för bland andra idrotten att ta in mer publik får vänta med anledning av den ökade smittspridningen i samhället.
– Att minska smittspridningen går före idrott. Det har gällt från dag ett och gäller fortfarande. Därför har jag respekt för att regeringen avvaktar med beslutet om att tillåta mer publik, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer på RF:s hemsida

22 september Påminnelse från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten påminner idrottsrörelsen att fortsätta följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning.

Riksidrottsförbundet uppmanar idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten pekar på att idrottslag på olika nivåer och i olika idrotter fått smitta i laget och påminner om att den som arrangerar träningar och tävlingar ska göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien.

– Vi är inställda på att även hösten kommer att vara präglad av restriktioner på grund av coronapandemin. Vi behöver planera för att det kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021. Just nu arbetar vi med analyser för att ta fram olika scenarier inför 2021. Det är osäkra och tuffa tider då det gäller att stå starka tillsammans och hjälpas åt, både inom idrottsrörelsen och i samhället i stort, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i en pressrelease som du kan läsa i sin helhet via TT här

21 september Till tränare, funktionärer och ridlärare

Under rådande omständigheter och restriktioner pga coronapandemin har alla fortbildningar under året inte kunnat genomföras eller så har deltagande inte varit möjligt. Därför finns tillfälliga regler för fortbildning.

Om det innebär att du som tränare, funktionär (alla grenar) eller ridlärare inte kan delta i en fortbildning på grund av att utbildningstillfällen saknas, du befinner dig i en riskgrupp eller inte kan delta eller resa på ett säkert sätt, så kommer du att kunna lösa licens, respektive legitimation i TDB, eller stå kvar på förbundets lista över ridlärare som genomgått fortbildning, för 2020 och 2021. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att utbildningar genomförs digitalt, men att de kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.
Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

Frågor om fortbildningen – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare, Joanna Weisz, funktionär, Lena Annergård, ridlärare).

16 september Idrotten samlas inför fördelning av det förlängda krisstödet

Idag samlar Riksidrottsförbundet referensgruppen för fördelning av stöd och på fredag företrädare för samtliga specialidrottsförbund. Syftet är att få inspel under det pågående arbetet med att analysera utfallet av fördelning av tidigare krisstöd och eventuella justeringar. Läs mer i RF:s pressmeddelande

5 september Klart med en miljard kronor i förlängt stöd till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen får ytterligare 1 miljard kronor i förlängt ekonomiskt stöd på grund av corona för 2020. Det meddelade regeringspartierna tillsammans med samverkanspartierna, Centerpartiet och Liberalerna idag.

Riksidrottsförbundet för en dialog med regeringen om vikten av att stödet ska fördelas för att träffa idrotten på bästa sätt och har även dialog med medlemsförbunden som inför fördelning av det tidigare stödet på 500 miljoner kronor tog fram riktlinjer och principer för fördelning till förbund och föreningar.
Läs mer här

10 augusti

Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna är reviderade och gäller från 10 augusti.

Det moment som berörs är
197.6.3 Krav att avstå deltagande i tävling (ändring markerat med rött i tillfälliga TR)

Efter vårens tävlingsstopp och därefter lättade restriktioner för ungdomstävlande, tilläts efter beslut av Folkhälsomyndigheten tävlingar för alla åldrar från den 14 juni. Med anledning av restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under Coronapandemin.

Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–198 och är uppdelade i en gemensam del (moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198). Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.

Denna version av reglerna är giltiga från och med 10 augusti 2020. Fram till dess gäller den version som är publicerad på ridsport.se vid varje given tidpunkt.

Från 10 augusti 2020 (pdf-dokument)

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

I och med att tävlingar tillåts med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Tävlingsreglerna är utarbetade av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, Tävlingssektion, kansli och grenkommittéer i samråd. De beslutades av Tävlingssektionen 2020-06-16, 2020-07-09,  2020-07-31 och fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-24, 2020-07-13 och 2020-08-10.

24 juli

Eftersom det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu och för att du lättare ska hitta den information du letar efter finns nu två informationssidor på SvRFs hemsida. 

Informationen uppdateras löpande på båda sidorna.

17 juli Inga ändringar av rekommendationer och förbud

Under både juni och juli månad har Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten haft fortsatt dialog. I nuläget finns ingen planerad förändring av de rekommendationer och förbud som gäller. Nästa avstämning sker i augusti. Läs mer HÄR

18 juni - uppdatering Regler för tävling under nuvarande restriktioner 

12 juni, med uppdatering 15 juni RF har fördelat kompensationsstödet

Riksidrottsstyrelsen har vid ett möte beslutat om fördelningen av de 500 miljoner idrotten fått i kompensationsstöd från regeringen. Läs mer HÄR

10 juni Besked om kompensationsstöd från RF inom kort

Coronakrisen har för idrottsrörelsens del varat i tre månader. Mycket har handlat om svåra ekonomiska konsekvenser för förbund och föreningar. Riksidrottsförbundet kommer den närmaste veckan besluta och kunna ge besked om fördelningen av regeringens krisstöd på 500 miljoner kronor:

11 juni: Riksidrottsstyrelsen tar beslut om fördelning av kompensationsstödet till specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF).
12 juni: Idrottsförbunden får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till SF påbörjas.
15 juni: Föreningarna får besked om beviljade ansökningar. Utbetalningar till IF påbörjas.

Många föreningar har sökt kompensationsstöd - läs mer hos RF

4 juni Tävlingsstart för alla den 14 juni

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att reserestriktionerna lyfts från och med den 13 juni. Alla som är symptomfria kan resa fritt i landet. För ridsporten innebär det att alla aktiva kan resa till valfri tävlingsplats. Läs mer HÄR

Regler för tävling under nuvarande restriktioner

Råd till arrangörer

3 juni - Tävlingar öppnas för alla från den 14 juni

Ridsportens tävlingar kan öppna för alla åldrar i sommar. Det står klart efter Folkhälsomyndighetens besked på fredagen. LÄS MER HÄR

26 maj - Förändring för propositioner

Efter Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer att resor på en till två timmar från hemorten kan göras, har Svenska Ridsportförbundet beslutat att utöka upptagningsområdet för tävling.

Upptagningsområdet för tävlingen är för ryttare vars folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 15 mil från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen.

Förändringen gäller för tävlingar som inte har öppnat för anmälningar innan 20 maj. För de tävlingar som redan har öppnat i TDB och är fulltecknade, gäller den tidigare restriktionen med 10 mil.

Fortfarande gäller att tävling kan anordnas för deltagare födda 2002 eller senare, samt att högst 50 personer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Tävlingsstoppet för övriga tävlingar kvarstår tills vidare.

HÄR kan du läsa mer om tävlingar för ryttare födda 2002 eller senare

20 maj - Så arbetar vi för att öppna ridsporten

Svenska Ridsportförbundet har, och har haft, en dialog med Riksidrottsförbundet för att påvisa ridsportens speciella förutsättningar.
Vi har en plan för hur tävlandet kan återupptas under förutsättning att restriktionerna minskar och den är kommunicerad med Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

19 maj - Inför sommarens ridläger

Lägerverksamhet för barn och unga, födda 2002 eller senare, kan hållas i mindre grupper, och genomföras i närområdet, meddelar Folkhälsomyndigheten. Läs mer HÄR

18 maj - 362 ridsportföreningar har sökt stöd från RF

4064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som RF fördelar, meddelar RF på måndagen.
Flest ansökningar kommer från fotboll, ridsport och innebandy, där ridsporten står för 362 ansökningar. Nu kommer RF att gå igenom ansökningarna och besked kommer efter den 11 juni. Läs mer HÄR

15 maj 
Fortsatt stopp för tävling och match - information från RF

Folkhälsomyndigheten gav idag besked att det just nu inte är möjligt att ändra de allmänna råden för att öppna för tävling och matcher på seniornivå. RF har fortsatt dialog för att så mycket idrottsverksamhet som möjligt ska kunna genomföras. Läs mer HÄR

12 maj Beredda om lättnader kommer

Det gäller att hålla i och hålla ut. Det har varit en tung vår med restriktioner på flera håll i samhället, och många är nu otåliga att komma igång med olika aktiviteter igen, inte minst inom ridsporten. Vi är beredda när och om det kommer förändringar. Läs mer HÄR

12 maj Regeringens krispaket till idrotten räcker inte

I en ny undersökning från Riksidrottsförbundet har 3000 idrottsföreningar beräknat de ekonomiska konsekvenserna av inställda evenemang och minskad träning till minus 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Information från RF

26 april 

Så söker föreningar kompensationsstöd för corona

Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.
HÄR finns mer information om hur föreningen söker och vad stödet kan ge kompensation för

24 april Tävlingar för unga från och med 1 juni (texten i läs mer-länken är uppdaterad den 29 april)

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga från och med den 1 juni.
Förbundsstyrelsen beslutade, baserat på rekommendationer från regering, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet, under torsdagen att tävling för unga födda 2002 eller senare (både ponny och häst) kan anordnas, under förutsättning att gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av coronasmittan följs. Läs mer

20 april

Eftersom det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu och för att du lättare ska hitta den information du letar efter finns nu två informationssidor på SvRFs hemsida. 

Informationen uppdateras löpande på båda sidorna.

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR

Föreningar ska ha fått ett nyhetsbrev från Svenska Ridsportförbundet angående en enkät från Riksidrottsförbundet (RF). Denna enkät är väldigt viktig att alla föreningar fyller i och skickar in via IdrottOnline till RF. Se text längre ned här från den 16 april. 

17 april

Fortsatt tävlingsstopp i ridsporten

Tävlingsstoppet för ridsporten fortsätter för närvarande att gälla till och med 31 maj.

Folkhälsomyndigheten har gjort ett undantag för barn- och ungdomsidrott i sina föreskrifter och allmänna råd. Därmed har förutsättningarna ändrats. Svenska Ridsportförbundet ser därför över om och hur tävlingsverksamheten skulle kunna starta med mindre tävlingar för barn och ungdomar t o m 18 år.
Att starta om tävlingsverksamheten kräver framförhållning både för arrangörer och ryttare.

Förbundsstyrelsen har ett möte 23 april och ska då ta ställning till hur de nya förutsättningarna påverkar möjligheten till tävling inom ridsporten. Fram till dess att nytt beslut tas så gäller tidigare beslut om tävlingsstopp för ridsporten till och med 31 maj.

Idrott främjar hälsan och är en viktig del av barn och ungdomars vardag. Vi kan med rådande rekommendationer hålla verksamheten på våra ridskolor igång, och viss träningsverksamhet kan också genomföras.
Däremot har vi alla ett ansvar att förhindra fortsatt smittspridning och Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten gäller fortsatt.

1.       Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
2.       Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
3.       Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper för vuxna.
4.       Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
5.       Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

 

17 april

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.
Beskedet presenterades på en presskonferens med idrottsminister Amanda Lind och RF:s ordförande Björn Eriksson på fredagen. HÄR kan du läsa mer

16 april

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Torsdag 16 april öppnar Riksidrottsförbundet en enkät där alla RF-anslutna föreningar får ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regeringen och kommuner för kommande stödinsatser. Det är inte en ansökan om bidrag. 

Enkäten finns i IdrottOnline och föreningarna kommer få info i nyhetsbrev under torsdagen. Behöriga att fylla i enkäten är de som i IdrottOnline är registrerade med rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör. Mer info om hur föreningen fyller i enkäten

9 april

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Vi återkommer med information löpande på båda sidorna

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och informationsmaterial riktat till ridsporten. Klicka HÄR

 

6 april   
Till Svenska Ridsportförbundets föreningar, distrikt och enskilda medlemmar - brev från Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster och förbundsstyrelsen.

Hej!

Först och främst vill jag skicka våra varmaste tankar till alla som på olika sätt påverkas och drabbas av det nuvarande läget i Sverige och världen med anledning av covid-19. Jag vet att det är tuffa tider för alla nu på olika sätt, och jag hoppas ni mår bra och kan hålla er verksamhet igång så gott det går.

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

Fredagen 3 april lyssnade förbundsstyrelsen tillsammans med sektionsordföranden på de rekommendationer som vår förbundsläkare, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten gjorde och baserat på det är bedömningen fortfarande att all tävlingsverksamhet ska ställas in fram till den 31 maj.

Vi gjorde också bedömningen att ridskoleverksamheten kan fortsätta, under förutsättning att riskbedömning görs och myndigheternas rekommendationer följs.

Jag hade hoppats kunna önska er en trevlig ridsportvår på ett helt annat sätt, men just nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

På vår hemsida, ridsport.se, samlar vi den information vi har och kan dela med er.

Vänliga hälsningar
Ulf Brömster, ordförande och förbundsstyrelsen

Nytt 3 april

Tävlingsverksamheten fortsatt inställd

Svenska Ridsportförbundets styrelse gjorde vid sitt möte den 2 april den fortsatta bedömningen att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.

Svenska Ridsportförbundet bedömer att verksamheten på ridskolorna kan fortsätta utifrån den nya situationen, förutsatt att de råd och rekommendationer som myndigheten ger efterlevs.

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Vi återkommer med information löpande

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och en affisch riktad till ridsporten. Klicka HÄR

 

Detta har hänt...

28 mars

Tävlingsstopp till och med 31 maj

Regeringen tog på fredagen beslut om att inte fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet träder i kraft på söndag 29 mars.

Beslutet togs efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Beslutet från regeringen gäller tills vidare.

Med regeringens beslut i åtanke gjorde Svenska Ridsportförbundets styrelse vid möte den 28 mars bedömningen att all tävlingsverksamhet ställs in till och med den 31 maj 2020.

Svenska Ridsportförbundet inväntar nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att undersöka förutsättningar för att mindre tävlingar ska kunna genomföras.

Svenska Ridsportförbundets kansli har kontaktat de arrangörer som skulle ha haft tävling i helgen.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar sedan tidigare att övriga aktiviteter som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande genomförs digitalt, eller flyttas fram i tiden.

Svenska Ridsportförbundets styrelse och personal fortsätter arbetet med en konsekvensanalys av vad beslutet betyder framåt, och vad det innebär för till exempel ridskoleverksamheten. 

Nytt 26 mars - uppdaterat 28 mars

Vid alla aktiviteter som exempelvis träning, tävling eller andra evenemang som genomförs inom ridsporten är det viktigt att arrangören gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens mall.

Det gäller ALLA evenemang, även till exempel Pay and Jump, träffar, träningar, som inte hålls i Svenska Ridsportförbundets regi.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Från och med den 29 mars råder förbud mot att fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar..

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören därefter kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR

Viktiga länkar

Folkhälsomyndigheten

Riksidrottsförbundet

Vanliga frågor och svar från Riksidrottsförbundet

Polisen om sammankomster och tillställningar 

Smittskyddsenheter

Reserekommendationer från UD

FEI - internationella ridsportförbundet

Vi återkommer med mer information löpande.

Nytt från 27 mars

Regeringen tog idag beslut att inte fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster. Beslutet träder i kraft på söndag.

Det innebär att inga ridsporttävlingar kan genomföras från och med söndag. Beslutet togs efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten och gäller tills vidare.

Svenska Ridsportförbundets kansli kommer att kontakta de arrangörer som har tävling i helgen.

Svenska Ridsportförbundets styrelse och personal kommer att göra en konsekvensanalys av vad beslutet betyder framåt, och vad det innebär för till exempel ridskoleverksamheten.

 

Tidigare information:

Är du anmäld till någon av de utbildningar som får nya datum under våren 2020 kontaktar vi dig via mejl (till den mejl-adress du angav i anmälan). Har du inte fått något mejl? - All information finns även på vår hemsida under "Aktuella utbildningar", skrolla ned till den utbildning du undrar över. På hemsidan är alla utbildningar som är berörda uppdaterade med nytt datum eller ligger kvar med det datum då de kommer att genomföras. 

Nytt 25 mars

Folkhälsomyndigheten har publicerat Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar på sin hemsida.

Med anledning av rekommendationen att överväga att ställa in cuper mm om det innebär deltagande från andra delar av Sverige kommer Svenska Ridsportförbundet att ställa in de närmaste kvalen i Folksam Ponny Cup, SM i Inverkansridning. Beslutet grundar sig i att den här serietävlingen har ett nationellt upptagningsområde.

Båda kvalen skulle ha arrangerats vecka 15 i påskhelgen av Helsingborgs FRK och Sundsvalls RK. Övriga kval i cupen kvarstår och arrangeras utomhus vid senare tidpunkt. Övriga ridsporttävlingar i närtid arrangeras, efter att arrangören gjort en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens instruktioner.

En omgång av Folksam Elitallsvenska rids till helgen hos Lunds CRF. De tre omgångar av Folksam Ponnyallsvenska som ligger närmast i tävlingsterminen avses att genomföras, i Heby vecka 14 samt i Helsingborg och Sundsvall vecka 15.
För att underlätta för lagen i hoppallsvenskorna har reglerna justerats.

Ändringar i hoppallsvenskorna hittar du här 

Folkhälsomyndigheten påminner också om de generella råden för att minska smittspridningen.

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning. Gäller också i sekretariatet m fl ställen på en tävlingsplats där det kan uppstå kö.

Folkhälsomyndigheten uppmanar att det är viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra med anledning av smittspridning, och möjligheten att ta sig hem om man blir sjuk. När det gäller resor inom ridsporten sker de i de allra flesta fall individuellt i bil eller lastbil. Det gör att risken för smittspridning under resan är begränsad.

Du som har symptom såsom feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk, ska självklart stanna hemma.

Se nedan för rekommendationer och råd om hur ni kan göra på ridskolan eller tävlingsplatsen.

Nytt 24 mars

Riskbedömning vid alla evenemang

Vid alla aktiviteter som exempelvis träning, tävling eller andra evenemang som genomförs inom ridsporten är det viktigt att arrangören gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens mall.

Det gäller ALLA evenemang, även till exempel Pay and Jump, träffar, träningar, som inte hålls i Svenska Ridsportförbundets regi.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Tänk också på att inte fler än 500 personer får delta vid evenemanget/tävlingen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar att det är viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra med anledning av smittspridning, och möjligheten att ta sig hem om man blir sjuk. När det gäller resor inom ridsporten sker de i de allra flesta fall individuellt i bil eller lastbil. Det gör att risken för smittspridning under resan är begränsad.

Du som har symptom såsom feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk, ska självklart stanna hemma.

Se nedan för rekommendationer och råd om hur ni kan göra på ridskolan eller tävlingsplatsen.

Nytt 22 mars

Ladda ner - affischer till stallet och anläggningen

Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien och en affisch riktad till ridsporten. Klicka HÄR

Nytt 20 mars

En halv miljard extra till idrotten

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning, meddelar regeringen i ett pressmeddelande på fredagen.

Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.
Medlen till idrotten, 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.
Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn och idrottsrörelsen till del.
Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera vilket stöd som kan behövas till följd av spridningen av det nya Coronaviruset.

RF träffar idrottsrörelsen

På fredagskvällen har Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen med de 72 förbunden som är medlemmar i RF ett möte med anledning av det aktuella smittläget och regeringens ekonomiska bidrag.

Kommentar från Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

– Det är mycket positivt att regeringen ser konsekvenserna för idrottsrörelsen och detta är ett välkommet steg som handlar specifikt om intäktsbortfall för större evenemang som ställs in. Vi förstår att det är en mycket svår tid men det är viktigt att även små ideella föreningar får det ekonomiska stöd de behöver, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Läs mer HÄR

Nytt 19 mars

Svenska Ridsportförbundet följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen.

Ridskolor

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridskoleverksamheten, träning och tävling kan fortgå om riskbedömning har gjorts, men att alla föreningar tills vidare genomför aktiviteter som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande digitalt, eller flyttar fram aktiviteten.

Svenska Ridsportförbundet ser över regelverket för kommande tävlingar med avsikt att öka flexibiliteten för ryttare som deltar i lagtävlingar. Information om detta kommer inom kort, senast fredag.

Vi är alla ansvariga för att minska smittspridning, skydda utsatta grupper och i största mån avlasta sjukvården.

Riskbedömning

Regeringen har infört ett temporärt beslut att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Se definition längre ner på sidan

För alla övriga verksamheter, evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Föreningar uppmanas att genomföra en riskbedömning i all verksamhet som kan innebära smittspridning. Dessutom finns det flera saker att tänka på både på ridskola och på tävling.

Allmänna råd för verksamheten

 • Var tydlig med att personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom inte ska besöka verksamheten. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
 • Säkerställ att det finns möjligheter att tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer, affischer för nedladdning
 • Meddela eleverna/tävlingsdeltagare att begränsa medföljande till max 1 person. Då kan personerna på läktaren hålla önskat avstånd mellan sig (2 meter) samt så få som möjligt samlas.
 • Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den.  Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt.
 • Se över rutiner för att undvika trängsel i till exempel sadelkammare.
 • Se över möjligheten att begränsa antalet som får vistas i stallet vid samma tidpunkt om ridskolan/stallet får många besökare vid en eventuell stängning av skolor / arbetsplatser.
 • Se över föreningens krisplan och säkerställ skötsel av hästarna vid eventuell sjukdom hos personalen.

Städning

 • Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken åtminstone en gång om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Se till att alla papperskorgar töms regelbundet.
 • Städning av toaletter kan behöva göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.

 Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och stallar.

På Folkhälsomyndighetens sida finns affischer för nedladdning 

Att tänka på för tävlingsarrangörer

 • Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan attmedhjälparna samtidigt inte behöver trängas framme vid framhoppningshindren. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälparen/hästskötaren stannar utanför framridningen.
 • stallområdet är det ofta relativt trångt och där rör sig mycket folk samtidigt. Förutom tydliga affischer kring hur man minskar smittspridningen kan man begränsa antalet som rör sig i stallområdet, en person per häst eller ryttare till exempel. Överväg andra beslut, som exempelvis att inte tillåta sadelskåp i gångarna för att minska trängsel.
 • Tillåt inte publik utan endast en medhjälpare per ekipage. Det innebär sannolikt att det inte uppstår problem att hålla önskvärt avstånd, (2 meter), mellan personerna på läktaren.
 • Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den.  Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt.
 • Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en god regel för både smittspridning och säkerhet.
 • Viktigt att alla funktionärer är informerade och får en chans innan tävlingen att få svar på frågor och funderingar så att de känner sig trygga med gällande rutiner.
  Viktigt att ha tillräckligt med funktionärer och en backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl också håller önskvärt avstånd, (2 meter) mellan sig.

Polismyndigheten har uppdaterat definitionen av deltagare på evenemang med upp till 500 deltagare.

Vad ingår i definitionen deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal (vår markering) som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen. (polisen.se) Läs mer HÄR 

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vi återkommer med mer information löpande.

18 mars Fortbildning kan skjutas fram

Tävlingsfunktionärer och tränare som vill förnya sin funktionärs- eller tränarlicens ska genomgå regelbunden fortbildning.

Med myndigheternas uppmaningar att minska smittspridning i möjligaste mån rekommenderar Svenska Ridsportförbundets styrelse att alla fortbildningar och kurser närmaste tiden skjuts upp till senare tillfälle i år eller ställs in.

Om det innebär att du som tränare eller funktionär (alla grenar) inte kunnat delta i en fortbildning på grund av att den blivit framflyttad – kontakta kansliet (alternativ Lena Svensson, tränare och Joanna Weisz, funktionär) för hjälp att lösa licens respektive legitimation i TDB.

18 mars; Information om LOK-stöd

Riksidrottsförbundet har fått många frågor om LOK-stödet 2020 och vad som händer med LOK-stödet när aktiviteter ställs in. Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Riksidrottsförbundet information med anledning av smittoläget finns HÄR

 

17 mars; Förändringar i allsvenskornas omgångar

15 mars: Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

14 mars - information från Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.
I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning.

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

13 mars: FEI rekommenderar att internationella tävlingar ställs in. Läs mer längre ned i denna text.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med aktuell information om coronaviruset och här finns också ett fråge-svar-dokument.

12 mars Svenska Ridsportförbundets styrelse hade på torsdagen ett extra möte med anledning av den aktuella situationen där förbundsläkare Margaretha Rödén deltog.

Råd gällande möten

Interna möten, årsmöten m.m. inom Svenska Ridsportförbundet, distrikt och föreningar drar sällan upp till 500 personer, men det finns anledning att ha smittspridning i åtanke även vid mindre möten.

Oro för smittspridning kan också medföra att mötesdeltagare inte kan eller vill delta vid ett årsmöte och i det demokratiska arbetet. Närmaste tiden måste mötesarrangörer fundera över nödvändigheten av att ha ett fysiskt möte eller om det finns möjlighet att senarelägga mötet.

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att

 • Distriktens årsmöten flyttas fram till en senare tidpunkt med målsättningen att mötet genomförs senast 30 juni. Det gäller även de möten distriktens ungdomssektioner planerat.
 • Interna möten, i sektioner, kommittéer m fl, i möjligaste mån hålls digitalt

Sammankomster med fler än 500 förbjuds

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare.

Regeringsbeslutet innebär att det från och med torsdagen den 12 mars och tills vidare i hela Sverige blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Större idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Beslutet kommer att påverka idrottsrörelsen i sin helhet.

Information angående ridsporttävlingar

Svenska Ridsportförbundet utgår från att alla arrangörer följer regeln att inte samla mer än 500 personer vid ett tillfälle. Det gäller samtliga som beräknas finnas på tävlingsplatsen, aktiva, medföljare, funktionärer, hästskötare, tävlingsledning och publik.

Svenska Ridsportförbundets kansli har regelbunden kontakt med berörda arrangörer och har du som arrangör frågor kontakta Svenska Ridsportförbundets sportavdelning.

Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning är offentliga tillställningar och för det krävs tillstånd från polisen. För dem som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten får genomföras med begränsningen på 500 personer. Läs MER

Svensk travsport meddelade på förmiddagen torsdag 12 mars att de kommer att köra sina tävlingar utan publik från och med idag.

Riksidrottsförbundets rekommendation är att följa Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens råd.

Det finns inga bevis för att smittan överförs från häst, hund eller katt till människa.
Frågor och svar

Vi återkommer med mer information löpande.

FEI rekommenderar att alla internationella tävlingar ställs in

13 mars - Det internationella ridsportförbundet, FEI, råder alla arrangörer av internationella ridsporttävlingar att ställa in alla tävlingar under nästkommande fyra veckor.

Många ryttare finns på plats på internationella tävlingar i Spanien

Hoppningens elitsamordnare Annika Ersgård har varit i kontakt med UD och hon säger på fredagskvällen:
- Inga gränser är stängda för djurtransporter så här långt. Så vi avvaktar vidare besked.

Inställda större tävlingar
13 mars - Det internationella ridsportförbundet, FEI, meddelar under fredagen att världscupfinalerna i hoppning och dressyr ställs in. Finalerna skulle ha hållits i Las Vegas, USA, 15-19 april.

12 mars - På eftermiddagen meddelade arrangören av Dutch Masters i ´s-Hertogenbosch, Nederländerna, att tävlingen ställs in med omedelbar verkan. Tävlingen var tänkt att gå utan publik, men innan tävlingsstart kom nya direktiv från de holländska myndigheterna.

12 mars - Deltävlingarna av Global Champions Tour i Mexiko, Miami Beach och Shanghai får nya tävlingsdatum. Nya dautm meddelas senare.

10 mars - Saut Hermés Paris, internationell hoppning är inställd efter franska myndigheters beslut att inte fler än 1000 personer får samlas på ett ställe.

FEI:s kalender kan du se vilka tävlingar som är inställda. Kryssa i rutan Include cancelled events

FEI, det internationella ridsportförbundet, har tät kontakt med arrangören av de olympiska spelen i Tokyo, samt IOK.

UD:s reseråd

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Om du har varit i något av de områden med större smittspridningsrisk så ska du kontakta 1177 om du får feber eller känner dig dålig.

Håll dig uppdaterad på ändringar här

Årets Sports Forum görs digitalt

FEI, det internationella ridsportförbundet, har beslutat ställa in årets Sports Forum. I stället genomförs de viktigaste punkterna online, och skjuter upp övriga punkter på dagordningen tills vidare.