Kallelse till extra årsmöte

Distriktsstyrelsen kallar till ett extra årsmöte med anledning att fylla de 3 vakanta platserna i valberedningen.