Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / Kompensationsstöd till föreningarna

Kompensationsstöd till föreningarna

Riksidrottsförbundet öppnar ansökan för kompensationsstöd till föreningarna den 1 maj.

Mellan den 1:a till 1:e maj kan ni som förening ansöka om kompensationsstöd för perioden 12 mars till den 30 juni men totalsumma måste uppgå till minst 15 000 kronor.

 

Förening kan söka stöd för den ekonomiskska påverkan som uppkommit då verksamhet/evengemang ställs in, reducerats i omfattning eller skjutits upp. Det här kan man söka för: 

  • Verksamhet och evengemang som ställts in, reducerats i omfattning eller ställts in. 
  • Faktiska merkonstander som inte kunnat undvikas när man ställt in/reducerat/eller skjutit upp verksamhet/evegemang. 
  • Uteblivna intäker som inte kan fås igen. 
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Förening kan inte få stöd för följande:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas, till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in. 

REGELVERK OCH KRITERIER FÖR ANSÖKAN HITTAR NI PÅ RFs HEMSIDA. 

WWW. RF.SE