Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2021 / Kvarka i omlopp

Kvarka i omlopp

Det har konstaterats kvarka i ett stall i Uppsala kommun. Stallet är isolerat och hästarna mår förhållandevis bra.

Kvarka är en mycket smittsam sjukdom som smittar genom kontakt med andra hästar och via utrustning. Vi människor kan också sprida bakterierna vidare via vår egen utrustning (stövlar, skor, hjälmar, säkerhetsvästar etc), kläder och otvättade händer.

Symtom

Hästar insjuknar ofta i varierande grad vid ett kvarkautbrott, och vissa hästar utvecklar inga symtom alls. I lindriga fall av kvarka ses bara något av symtomen näsflöde, hosta, kortvarig feber eller svullnader. 

De mer klassiska symtomen för är kvarka att det börjar med feber (>38,5º C) och nedsatt allmäntillstånd som ofta uppträder 24-48 timmar innan hosta och näsflöde ses. Näsflödet är ofta varigt (gult, tjockt), men kan vara tunt och genomskinligt i början som vid en virusinfektion. Lymfknutorna i huvud och hals svullnar, och bölder kan spricka upp, till exempel mellan ganascherna. Svullna och spruckna lymfknutor orsakar förträngningar i de övre luftvägarna som i sin tur kan ge nedsatt foderlust, sväljningssvårigheter och missljud. 

Behandling, isolering och begränsa smittspridning

Sjukdomen tillåts oftast läka under vila och understödjande behandling.

För att snabbt begränsa smittspridning är effektiv isolering viktig. Separera omedelbart insjuknade hästar från friska djur. Tillämpa god handhygien, och använd separata kläder, skor och utrustning. Eftersom insjuknade hästar vanligtvis inte utsöndrar kvarkabakterier till omgivningen de första 24-48 timmarna finns en viss chans att begränsa omfattningen av utbrottet i ett tidigt skede.

SVA rekommenderar isolering i 4-6 veckor räknat från dagen för sista symtom hos den sista sjuka hästen, när det gäller hästar som varit sjuka i kvarka. 

Förebygg smittspridning

  • Tvätta händerna!
  • Byt kläder mellan olika stall
  • Maskintvätta den utrustning som tål det. 
  • Tvätta och desificera skor, stövlar etc. 

Läs mer om kvarka på SVAs hemsida. 

Checklista om smitta drabbar stallet