Hem / Aktuellt / 2020 / Corona- Uppsala län

Corona- Uppsala län

Folkhälsomyndigheten kom med nya allmänna råd för Uppsala län under perioden 20 oktober till och med den 13 december med eventuell förlängning.
Uppdaterat 2020-11-17

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär, i det fall smittspridningen ökar i länet, en möjlighet att efter samråd med Region Uppsalas smittskyddsläkare införa lokala rekommendationer. Det är möjligt att besluta om lokala allmänna råd i hela eller delar av regionen.

2020-11-18

Se uppdaterad Information om Coronaviruset på Svenska Ridsportförbundet

2020-10-29
50-gränsen för publik ligger kvar till 17 november med eventull förlängning.

2020-10-20
Upplands Ridsportförbund ställer in alla fysiska möten och utbildningsverksamhet utifrån de rådande allmänna råden till och med 3 november med eventuell förlängning. 

2020-10-21

Ridskola

Ridskolorna och ridskoleverksamheten kan hålla öppet utifrån SvRFs tidigare rekommendationer men tänk på att göra uppdaterade riskanalyser. 
Om det är möjligt så skjut upp aktiviteter som inte ger stora ekonomiska konsekvenser.
För att minska risken för smittspridning ytterligare stäng omklädningsrummen och uppmana medlemmarna att byta om hemma och att undvika kollektivtrafiken.

Undvik all fysisk kontakt och håll minst 1,5 meters avstånd till varandra och tvätta händerna ofta. 

Tävling

Tävlingarna kan fortgå enligt de tillfälliga TR reglerna. 
Tänk på att det tillfälliga TR uppdateras så håll er uppdaterade.  Här hittar du de tillfälliga TR:en
Tänk på att göra ordentliga riskanalyser.  

Vill ni ställa in tävlingar på lokal/regional nivå skicka en en Inställande av tävlingsblankett till This is a mailto link

Undvik all fysisk kontakt och håll minst 1,5 meters avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Så här ser De allmänna råden ut:

Region Uppsala har skärpt restriktionerna i Uppsala län för att minska den ökande smittspridningen av coronaviruset. Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 •  undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

RF har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare med följande tillägg:

 • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, som exempelvis många kampsporter, bör skjuta fram tävlingar och ändra upplägg och innehåll i träning så att nära fysisk kontakt undviks till dess att nya rekommendationer kommer från Region Uppsala.

 • Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
 • Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

 • Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemanget.

 • Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.   

 

RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare, ledare och domare att göra kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

 

Utöver detta uppmanas verksamheter och arbetsgivare att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de lokala allmänna råden. Övriga verksamheter kan i det minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Arbetsgivare kan uppmana personal att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 

För kännedom finns det möjlighet för Region Uppsala, och även andra regioner, att vidta ytterligare åtgärder. Sedan den 19 oktober får Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel. Sådana lokala allmänna råd kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter.

 

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör:

 1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel,

 2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen,

 3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre,

 4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,

 5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (med undantaget att idrottsträningar får genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare),

 6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer, och

 7. om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

 

Läs om de Lokala allmänna råd för Uppsala län  (Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsomyndighetens pressmeddelande 

 

Frågor till Upplands Ridsportförbund ställs till This is a mailto link eller 018-444 04 60