Hem / Om oss / Corona- Covid-19

Corona- Covid-19

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här hittar du till Svenska Ridsportförbundets frågor och svar om utvecklingen av Covid-19 och hur det påverkar tävlings- och ridskoleverksamheten. 

Riskbedömning och Allmänna råd till ridskola och övrig verksamhet. 

Riskbedöming

Från och med den 29 mars råder förbud mot att fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Tävlingsverksamheten är inställd t o m 31 maj 2020.

För alla övriga verksamheter, evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Föreningar uppmanas att genomföra en riskbedömning i all verksamhet som kan innebära smittspridning. Dessutom finns det flera saker att tänka på både på ridskola och på tävling.

Allmänna råd

 • Var tydlig med att personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom inte ska besöka verksamheten. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
 • Säkerställ att det finns möjligheter att tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer. 
 • Meddela eleverna att begränsa medföljande till max 1 person. Då kan personerna på läktaren hålla önskat avstånd mellan sig (2 meter) samt så få som möjligt samlas.
 • Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den.  Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt.
 • Se över rutiner för att undvika trängsel i till exempel sadelkammare.
 • Se över möjligheten att begränsa antalet som får vistas i stallet vid samma tidpunkt om ridskolan/stallet får många besökare vid en eventuell stängning av skolor / arbetsplatser.
 • Se över föreningens krisplan och säkerställ skötsel av hästarna vid eventuell sjukdom hos personalen.

Städning

 • Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken åtminstone en gång om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Se till att alla papperskorgar töms regelbundet.
 • Städning av toaletter kan behöva göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.

 Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och stallar.

Att tänka på för ridskolan

 • Uppmana eleverna att bara komma till ridskolan i anslutning till sin lektion
 • Lägg till lite extra tid mellan lektionerna så eleverna hinner lämna innan nästa lektion ska börja
 • Personalen har rätt att skicka hem någon som misstänkas vara sjuk
 • Tänk på att i stallet eller ridhuset hålla avstånd till varandra, hosta eller nya i armvecket samt inte ta i hand eller krama varandra

Länkar

Folkhälsomyndigheten
Riksidrottsförbundet
Svenska Ridsportförbundet
Handhygiene affisch SvRF,
Handhygiene affisch Folkhälsomyndigheten

Ledare som lyssnar. En webb-utbildning om psyskisk hälsa hos barn och unga. 

Upplands Ridsportförbunds krisgrupp