Hem / Om oss / Organisation

Organisation

Upplands Ridsportförbund är ett av 19 ridsportdistrikt inom Svenska Ridsportförbundet. I distriktet har vi ca 38 st föreningar och av dessa driver 16 st ridskola.

DISTRIKTENS ROLL

 • Föreningarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. 
 • Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt. 
 • Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället.
 • Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna.
 • Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. 
 • Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för föreningarnas medlemmar. 
 • Utgöra en länk för information mellan SvRF och föreningarna.
 • Verka för att verksamheten bedrivs enligt med ridsportens riktlinjer och värdegrund.

Närhet till föreningarna och lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna.

DISTRIKTENS UPPDRAG

Utveckla ridsporten inom distriktet

 • Belys värdegrunder och attityder. 
 • Belys hästens välfärd.
 • Opinionsbildning/kommunpåverkan.
 • Följ samhällsutvecklingen.
 • Omvärldsbevakning.

Förening

 • Uppsöka anslutna föreningar och ridskolor.
 • Egentillsyn.
 • Anslutningsärenden.
 • Ge föreningar och ridskolor råd och stöd.

Kunskapsförmedling

 • Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden.
 • Samordning av distriktets interna resurser.

Kommunikation

 • Att genom aktuella verktyg informera föreningarna i distriktet. 

Kommun-, landsting- och organisationskontakter

 • Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet. 
 • Stödja föreningarna i deras kontakter. 

Tävlingar

 • Att sammanställa regler för DM och serier. 
 • Utveckla tävlingsverksamheten.
 • Att stödja och engagera tävlingsarrangörer.Att samordna tävlingsverksamheten;
  • Granskning av propositioner
  • Samordning av tävlingsterminer

Barn- och ungdomsverksamhet

 • Stödja föreningarnas ungdomssektioner. 
 • Att bevaka alla ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. All verksamhet för barn ska utgå från barnkonventionen. 
 • Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar. 

DISTRIKTENS UTBILDNINGSUTBUD

 • Fortbildning för tränare och ridlärare.
 • Andra relevanta/aktuella fortbildningar. 
 • Ledarutbildning:
  • ULK, VULK, FULK
  • Ridledarutbildning
  • Basledarutbildning
  • Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor
  • Funktionsnedsättning och delaktighet
 • Föreningsstyrelseutbildning.
 • Utbildning i hästhållning, hästkunskap och hästens välfärd.
 • Utbilda tävlingsarrangörer.
 • Tävlingsfunktionärsutbildning till och med regionalnivå inom alla grenar som finns inom distriktet.
 • Utbildar och vidareutbildar grönt kort
 • Utbildning i ridskoleadministration och utvecklingsfrågor.
 • Baskunskap US.
 • Ryttarutveckling. 

Utöver ovanstående driver distrikten utbildningar efter behov och önskemål. I de fall behov finns uppmuntras samverkan mellan distrikten.