Hem / Om oss / Årsmöte / Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl

2010 stiftade den dåvarande distriktsstyrelsen ett Eldsjälspris för att hedra ideella insatser i distriktet. Priset syftar till att lyfta fram de insatser som sker i det dolda och att uppmärksamma och premiera de som arbetar med att stärka ridsporten i Uppland.

Pristagare 2020
Cecilia Johansson - Lagga FRK
Motivering: 

Cecilia tilldelas årets Eldsjälspris för sin mångåriga insts och
oförtröttligaarbete för Lagga Fältrittklubb. 

Ceclia är en drivande kraft hos Lagga FRK, där hon stöttar såväl yngre som äldre medlemar både på hemmaplan och på tävling och
hon har alltid en hjälpande hand till den som behöver. 

Genom sitt arbete har Cecilia bidragit till att skapa förutsättningar för
sin förening och på så vis varit med och utvecklat Uppländsk ridsport.

Tidigare pristagare

2019 Catarina Helgesson—Dannemora RK
2018 Linda Bergman—Uppsala PK
2017 Sofia Andersson—Lagga FRK
2017 Christer Bodin— SportRiders HF
2016 Agneta Svedin— Lurbo RK
2016 Annika Aspman— Lubo RK
2015 Lars Pernler—Uppsala PK
2014 Ahamnda Kastenholm— SportRiders HF
2013 Margareta Geisner-Jansson— Bälinge RF
2012 Valle Vallgårda— Lurbo RK
2011 Jeanette Minuer— Håbo RK
2010 Ingrid Jerå— Harboortens RD
2010 Charlotte Pettersson– UVFK
2010 Monica Öhman— Sigtunabygdens RF
2010 Elisabeth Larsson— Tierps RK