Hem / Om oss / Årsmöte / DUS årsmöte

DUS årsmöte

KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE

Då Sofie Herzig Lundahl av personliga skäl valt att avsäga sig ordförandeposten kallar DUS till ett extra allmänt möte 22 april 2021 20:00-20:30 på Microsoft Teams. 
 
Valberedningens förslag till ordförande är Amber Widegren (Uppsala Ponnyklubb). Då Amber Widegren är vald till ledamot så behöver det väljas en ledamot på fyllnadsval på 1 år i hennes plats. Valberedningens förslag på ledamot på fyllnadsval är Elisia Johansson (Olunda Ryttarförening).
 
Alla klubbar i Uppland är välkomna med representant och anmälan görs via mail till oss på This is a mailto link senast 20 april.

Föredragningslista

1. Val av ordförande för mötet.
2. Anmälan av DUS styrelses val av sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
7. Val av ordförande för DUS.
8. Val av styrelseledamot på fyllnadsval 1 år.
Välkomna! 
Med vänlig hälsning,
Distriktets Ungdomssektion Uppland
imageo4spr.png

Verksamhetsbrättelse

Valberedningensförslag

Föredragningslista