Hem / Utbildning / Ledarutbildningar / Grönt kort / Att bli GK utbildare

Att bli GK utbildare

GRUNDKRAV FÖR GRÖNT KORTUTBILDARE (Korta varianten):

  • Minst 20 år gammal
  • Lägst SRL 1/C-tränare eller officell funktionär
  • Basledarutbildningen

Samt har god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt en stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten. Du ska även vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. 

Det här krävs för att bli gröntkortutbildare

Alla Grön kort utbildare behöver gå fortbildningen 2021 i och med det nya materialet. Där efter vartannat år, i samband med revidering av materialet. Nya utbildare får utbildas löpande. Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå. Grönt kort utbildare som utbildats före 2014 behåller sin behörighet och behöver inte gå en ny utbildning, det är dock en stark rekommendation att den genomförs. Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i botten som lägst Ridlärare srl 1, C-tränare, eller officiell funktionär.
Rekommenderas att ny Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan personen själv leder en utbildning.
Grönt kort utbildaren måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom Ridsporten. Du som Grönt kort utbildare ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildare till distriktets kurser. Alla områden/ämnen i det nya Handledarmaterialet är obligatoriska att genomföra i varje kurs. Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen revideras vid behov, minst vart annat år. Under utbildningen går man igenom utbildningsportalen Grönt kort, handledningen samt det stödmaterial man som ledare kan använda. Deltagarna får uppslag på hur de kan lägga upp utbildningen samt vilka kunskaper som krävs som Grönt kort utbildare för att kunna genomföra utbildningens olika steg. Om man som Grönt kort utbildare saknar vissa kunskaper rekommenderar vi att man tar hjälp av ridlärare eller tränare. Det är dock du som är Grönt kort utbildare som ska se till att kursen genomförs enligt den plan och de krav som finns. Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år. Distriktet ansvarar för fortbildningen.
Grönt kort utbildaren ska genomföra och uppmuntra kursdeltagarna att genomföra kursen Ren vinnare i ett steg i det Svenska Riksidrottsförbundets antidopingprogram. Samt informera och uppmuntra föreningen att genomföra Vaccinera klubben.

Målet med Grönt kort

Målet med kursupplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ridsportens ledstjärnor och ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och är bra förberedda inför tävling.
Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?
För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper:
  • Ryttaren ska med en god sits på ett säkert, balanserat och följsamt sätt kunna rida hästen i samtliga gångarter. (inkluderar sadling, tränsning, visitering m.m.) Kusken ska visa körning på ett säkert och balanserat sätt, på ett fyrkantigt spår, i skritt och trav samt göra halt. (inkluderar selning, tränsning, visitering m.m.) Linförare ska ha gått en linförarkurs med godkänt resultat. Förkunskapskrav för voltigör är att på ett tryggt och säkert sätt kunna visa grundövningar för minst lättklass i skritt. Kunna hantera hästen på ett säkert sätt från marken vid skötsel, samt medverka vid av- och påklädning av hästens voltigeutrustning
  • För funktionsnedsatta med fysiska problem krävs endast rid/körprov. Rid/körprovet ska vara individanpassat.
  • För personer med intellektuell funktionsnedsättning, krävs inget eget Grönt kort. Personen tävlar på målsmans eller annan myndig persons Grön kort. Exempel på prestation som motsvarar ovanstående krav i samtliga grenar är:
  • Genomfört och godkänt lägst märke III.
  • Fullföljt en start i någon av grenens lägsta tävlingsklass på klubbtävling. Uppsuttna krav gäller inte målsman, annan myndig person samt kusk. Uppsuttna krav gäller istället för ryttaren under 14 år. (gäller inte funktionsnedsatta med intellektuell funktionsnedsättning) Detta ska intygas av Svensk Ridlärare lägst level I eller licensierad tränare med lägst C-tränarbehörighet. Det är också viktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering.
Den baskunskap som finns samlad på www.ridsport.se/hästkunskap är en bra grund för deltagarna.

Registrering av Grönt kort

Den som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB om hen är över 18 år och inte finns registrerad som ryttare på annans konto. Viktigt! Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort- utbildning! Minderåriga ska/bör inte ha en egen inloggning utan ska läggas till under "Mina sidor - Ryttare" under förälders/målsmans profil i TDB! Grönt kort utbildaren i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som har gjort godkända prov för det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB. Efter registrering fakturerar distriktet föreningen en avgift. För er som förening och genomförare av Grönt kort kursen. Pga GDPR sparas listorna på godkända prov endast en kort period hos distriktet.
Det är föreningen som står som anordnare till en Grönt kort utbildning.
Grönt kort kursen innehåller minst 9 timmar som kan fördelas på till exempel 4 tillfällen, alternativt en helgkurs. Efter kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov. Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen, revideras löpande.
Utbildningsportalen Grönt kort är obligatorisk att genomföra och ska vara godkänd minst 5 dagar innan det fysiska tillfället med kursledaren.
Webbplatsen innehåller stora delar av kursen men även ett antal filmer samt olika självtester. Testerna innehåller frågor om SvRF:s organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren ska gå webbutbildningen innan den fysiska delen av kursen. Även efter avslutad kurs kan deltagaren gå in och repetera och testa av sina kunskaper.
Webbplatsen, kostar 150 kr/st och beställs genom: www.idrottsbocker.se. Webbplatsen Grönt kort är framtagen i samarbete mellan SvRF och SISU Idrottsböcker. Information om kursupplägg ges på utbildningen för Grönt kort utbildare i föreningen. Lägsta kostnaden/person för ett Grönt kort kommer alltså att vara cirka 250 kr (material och registrering). Föreningen har dock fria händer att sätta sitt eget kurspris beroende på övriga omkostnader.
Mer information hittar du Svenska Ridsportförbundets hemsida Webbplatsen finner du på Ridsportens Utbildningsportal Uppdaterad januari 2021.