Hem / Utbildning / Ledarutbildningar / Grönt kort / Grönt kortutbildare

Grönt kortutbildare

Det här krävs för att bli gröntkortutbildare

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå. Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i botten (t.ex. ridlärare, tränare, domare, ridledare, ungdomsledare eller banbyggare).Grönt kort utbildare som utbildats före 2014 behåller sin behörighet och behöver inte gå en ny utbildning.

Rekommenderas att ny Grönt kort utbildare, går med som assistent på en utbildning innan ny person själv leder en utbildning. Grönt kort utbildaren måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten. Du som Grönt kort utbildare ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska Ridsportförbundets distrikt.

Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt kort utbildare till distriktets kurser.

Grönt kort utbildaren måste före kursstart lämna in och av distriktet få kursupplägget godkänt.

Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen revideras vid behov, minst vart annat år.

Under utbildningen går man igenom deltagarmaterialet, handledningen samt det stödmaterial man som ledare kan använda. Deltagarna får uppslag på hur de kan lägga upp utbildningen samt vilka kunskaper som krävs som Grönt kort utbildare för att kunna genomföra utbildningens olika steg. Om man som Grönt kort utbildare saknar vissa kunskaper rekommenderar vi att man tar hjälp av ridlärare eller tränare vid genomförande av till exempel ”häst vid hand”. Det är dock du som är Grönt kort utbildare som ska se till att kursen genomförs enligt den plan och de krav som finns.

Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år. Distriktet ansvarar för fortbildningen.