Hem / Utbildning / Föreningsutveckling

Föreningsutveckling

Om det inte vore för de som sitter i styrelser, sektioner och kommittéer så hade vi ingen idrottsrörelse!  Inbjudningar med mer information hittar du i 

Att ta på sig ansvaret att leda föreningen, eller en viss del av föreningens verksamhet är ett centralt och viktigt uppdrag, som inte alltid är helt lätt.

Att arbeta med föreningsutveckling och att bättre förstå det uppdrag som man har som organisatorisk ledare för verksamheten är nyckeln för en framgångsrik förening.

Inom Upplands Ridsportförbund ordnar vi fortlöpande träffar och utbildning för att stärka organisationsledarna i sin roll.

Kurs för styrelsen

En kurs för föreningens styrelse, och kanske främst nyvalda, som innefattar föreningskunskap, de olika rollernas ansvar och uppdrag, föreningsjuridik, marknadsföring, varumärke och sponsring m.m.

Aktiv valberedning

En kurs för alla som blivit invalda i en valberedning. Kursen syftar till att stödja arbetet i föreningens valberedning och skapa bästa möjliga förutsättningar för valberedningens arbete.

Fortbildning för instruktörer

Under året ordnar distriktet regelbundet träffar för instruktörer och verksamma tränare med olika aktuella teman. Håll utkik i utbildningsterminen, och meddela gärna din e-postadress om du vill ha inbjudningar till dessa träffar.

Träff för klubbar utan ridskola

Besöksgruppen bjuder en gång om året in till en träff för föreningar som inte driver egen, eller samarbetar med ridskola. Detta för att lyfta fram frågor som särskilt rör dessa föreningar och skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande.