Hem / Utbildning / Tävlingsutbildningar / Funktionärsutbildningar

Funktionärsutbildningar

Tävlingsledare.

På varje tävlingsplats måste det finnas en tävlingsledare. Någon som har det övergripande ansvaret för tävlingen. Upplands Ridsportförbund anordnar i slutet av januari årligen en tvådagars helgkurs för tävlingsledare.

 

Sekretariatspersonal.

Att arbeta i sekretariatet kan vara både roligt och stressigt. Många använder i dag någon typ av dataprogram för att sköta administrationen. I slutet av januari ordnar vi en tvådagars helgkurs för sekretariatspersonal. Kursen kommer också att ha uppföljningskvällar, vid intresse, under våren.

 

Säkerhetsfunktionärer.

Att säkerheten är viktig när man arbetar med hästar är nog de flesta väl medvetna om. Att mycket kan hända på en tävlingsplats där hästar och människor som inte känner varandra befinner sig i en miljö de kanske inte känner så väl är så klart ett ytterligare riskmoment. Men mycket kan göras för att minska riskerna. Säkerhetsfunktionärsutbildningen är två dagar och innehåller 1:a hjälpen.

 

Allmän funktionärskurs.

Många föreningar erbjuder sina medlemmar kurser för att få lite inblick i hur det fungerar på en tävlingsplats. Men alla klubbar har inte möjlighet att själva ordna den här typen av utbildning. Eller kanske vill ni utbilda någon som skall hålla dessa kurser på hemmaplan? Den allmänna funktionärsutbildningen är en endagarskurs som hålls i samband med utbildning av tävlingsledare, säkerhetsfunktionärer och sekretariatspersonal i slutet av januari.

 

 

Tävlingsplaneringsmöte och obligatoriskt möte för lagledare innan lagserierna startar.

Varje vår/höst bjuds lagledare för allsvenska lag till ett obligatoriskt möte då frågor om Allsvenskorna ventileras.

 

I september varje år genomförs ett tävlingsplaneringsmöte då tävlingsterminen för nästföljande år läggs.

 

Fortbildning för hopp- och överdomare

Varje år genomförs en fortbildningsdag för hopp- och överdomare i början av våren.

 

Vid behov och intresse erbjuds även utbildning för dressyrdomare, hoppdomare och banbyggare, dessa utbildningar är centrala utbildningar och man kan också utbilda sig i ett annat distrikt om inte Uppland har någon kurs.