Hem / Förening / Besöksverksamhet

Besöksverksamhet

Säkerheten för häst och människa är viktig i allt vi gör. Genom besöksverksamheten har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid tillbaka säkrat kvaliten och säkerheten på våra ridskolor. 

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Besöksgruppen består av ideella krafter och har som mål att besöka alla föreningar med ridskola minst vart tredje år. Besöken som genomförs av besöksgruppen följer ett centralt protokoll. Protokollet bör vara ifyllt i de delar som föreningen själva kan fylla i. 

Vill föreningen ha besök tidigare än nästa inplanerade besök är ni välkomna att kontakta oss. 

När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning. 

En kvalitetsmärkt ridskola har bland annat

  • En föreningspolicy
  • Styrdokument 
  • Tydlig verksamhetsinriktning 
  • Miljöpolicy 
  • Aktiv ungdomsverksamhet 
  • Förebyggande säkerhetsarbete 
  • Aktuell krisplan 
  • Regelbunden LABC/HLR utbildning 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. 

Vilka som är aktiva i besöksgruppen hittar ni HÄR

Checklistor

Hästhållning med kvalitet  - checklista för egentillsyn för ridskolor som föreningen kan använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.

Idrottsanläggning för ridsport - checklistan för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Läs mer

Hästanläggningar - En guide

Ridunderlag - En guide

Ridskola 2025 - Ett strategidokument för framtidens ridskola