Hem / Förening / Kvalitetsmärkning

Kvalitetsmärkning och besöksverksamhet

Säkerheten för häst och människa är viktig i allt vi gör. Genom besöksverksamheten har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid tillbaka säkrat kvaliten och säkerheten på våra ridskolor. 

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Besöksgruppen består av ideella krafter och har som mål att besöka alla föreningar med ridskola minst vart tredje år. Besöken som genomförs av besöksgruppen följer ett centralt protokoll. Protokollet bör vara ifyllt i de delar som föreningen själva kan fylla i. 

Vill föreningen ha besök tidigare än nästa inplanerade besök är ni välkomna att kontakta oss. 

När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning. 

En kvalitetsmärkt ridskola har bland annat

  • En föreningspolicy
  • Styrdokument 
  • Tydlig verksamhetsinriktning 
  • Miljöpolicy 
  • Aktiv ungdomsverksamhet 
  • Förebyggande säkerhetsarbete 
  • Aktuell krisplan 
  • Regelbunden LABC/HLR utbildning 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. 

Våra kvalitetsmärkta ridskolor är: 
Sigtunabygdens Ryttarförening 
Upplands- Västmanlands Fältrittklubb
Enköpings Ridklubb
Lurbo Ridklubb