Hem / Tävling / FÖR ARRANGÖRER / Administrationsavgifter

Administrationsavgifter

10 kronan

Distriktet tar ut en administrationsavgift på 10 kr per startande ekipage (denna summa ska vara inkluderad i ryttarens startavgift) i samtliga grenar och på samtliga nivåer. 10 kronan fakturerats till föreningen efter att tävlingen har genomförts och det faktureras månadsvis.   

Proppar

  • Proppar som inkommit tidigare än 35 dagar innan tävling = ingen avgift. 
  • Sent inkomma: proppar som inkommit senare än 35 dagar innan tävling: 150 kronor per propp och tävling. 
  • Sent inkomna proppar där tävlingen inte kan öppna inom ordinarie anmälningstid erläggs en avgift på ytterligare 250 kronor per propp och tävling.   (150+250kr)