Hem / Tävling / FÖR ARRANGÖRER / Ansökan om tävling

Ansökan om tävling

Tävlingsterminen planeras och fastställs under både höst och vår inför aktuell tävlingstermin. Ansökan om tävling görs i tävlingsdatabasen, TDB, och ska vara oss tillhanda enligt nedanstående datum för att planeringen ska fungera.

Datum för ansökan

Ansökan för att arrangera lokal och regional tävling, allsvenskeomgång och distriktsmästerskap ska göras i via mejl till This is a mailto link 

  • senast den 20 januari för höstens tävlingar innevarande år.
  • senast den 30 augusti för vårens tävlingar nästkommande år.

Därefter sätts tävlingsterminen på ett gemensamt tävlingsplaneringsmöte där alla föreningar är inbjudna. Upplands Ridsportförbund godkänner inga tävlingar som konkurrerar med varandra under samma helg tex.  en lokal och regional hoppning OM inte båda föreningarna är med på det. 

Sen ansökan

Ansökan som inkommer efter ansökningstidens slut, och när tävlingsterminen är antagen, antas endast om det sökta datumet inte krockar med övriga redan planerade tävlingar och att tävlingen kan öppna i tid det vill säga senast två månader innan tävlingen.

Proposition

Efter att tävlingsansökan är godkänd i TDB, Tävlingsdatabasen, går det att skapa en proposition. Propositionen ska skickas in i TDB senast 35 dagar före tävlingen. Tävlingen öppnar en månad före sista anmälningsdag. 
Vid försena inkomna propositioner utgår en administrationsavgift på 150 kr i enhet med TR 1. 

För att föreningen ska få ställa ut ryttarlicenser ska föreningen året före arrangera eller vara medarrangör vid minst en tävling.