Hem / Tävling / FÖR ARRANGÖRER / Tävlingsutbildningar

Tävlingsutbildningar

Tävlingsutbildningar

Varje år genomförs inom Upplands Ridsportförbund en rad utbildningar som riktar sig till arrangörer och funktionärer. Inbjudningar med mer information hittar du i utbildningskalendern.


Tävlingsledare.

På varje tävlingsplats måste det finnas en tävlingsledare. Någon som har det övergripande ansvaret för tävlingen. Upplands Ridsportförbund anordnar i slutet av januari årligen en tvådagars helgkurs för tävlingsledare.

Sekretariatspersonal.

Att arbeta i sekretariatet kan vara både roligt och stressigt. Många använder i dag någon typ av dataprogram för att sköta administrationen. I slutet av januari ordnar vi en tvådagars helgkurs för sekretariatspersonal. Kursen kommer också att ha uppföljningskvällar, vid intresse, under våren.

Fortbildning för hopp- och överdomare
Varje år genomförs en fortbildningsdag för hopp- och överdomare i början av våren.

Vid behov och intresse erbjuds även utbildning för dressyrdomare, hoppdomare och banbyggare, dessa utbildningar är centrala utbildningar och man kan också utbilda sig i ett annat distrikt om inte Uppland har någon kurs.

På Svenska Ridsportförbundets hemsida hittar du allt om hur du utbildar dig i ridsportens funktionärsutbildningar.