Kurs i elektronisk tidtagning

Välkommen till en kurs i elektronisk tidtagning på hopptävling. Under kursen får du lära dig om hur vår tidtagaranläggning fungerar. Hur du sätter upp stativ och sensorer och hur du hanterar programmet i domartornet.

Medlemserbjudande

Sponsor