Fortbildning för grönt kort utbildare på föreningen

Grönt kort kursen har fått ett nytt material. Det göra att alla GK ledare behöver gå en fortbildning i år.

Medlemserbjudande

Sponsor