Basutbildningen

Nu finns ett nytt tillfälle att gå basutbildningen. För dig som är eller vill bli ledare i din förening, förtroendevald, funktionär på tävling eller vill utbilda dig i någon av SvRF:s andra utbildningar.

Medlemserbjudande

Sponsor