Hem / Aktuellt / Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Årsmöte för Värmlands Ridsportförbund sker 2021 digitalt via Easymeet.

Tisdagen den 23 mars kl.18.00.

- Information från Svenska Ridsportförbundet.

- Utdelning av utmärkelser

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Ev. motioner skall vara inkomna senast den 1 februari.

Anmäl ditt deltagande senast 16 mars till Värmlands Ridsportförbund: This is a mailto link

Ombudsfullmakt behöver vara kansliet tillhanda senast den 22 mars.

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Röstlängd

Dagordning

Ekonomisk redovisning


Valberedningens förslag

Värmlands Ridsportförbund styrelse

Ordförande Lena Wiigh ,omval på 1 år

Ledamöter

Lena Austrin, 1 år kvar

Jeanette Knöös, 1 år kvar

Johanna Nilsson, 1 år kvar

Maria Dahl, omval på 2 år

Lena Helminen, omval på 2 år

Cecilia Branhammar, omval på 2 år

 

Suppleanter

Geir Hansen, omval på 1 år

Sara-lena Aspetorp, omval på 1 år

Erika Davidsson, omval på 1 år

 

Tävlingssektionen, 5-10 platser

Ordförande Magnus Nyman, omval på 1 år

 

Ledamöter

Helen Sörqvist, 1 år kvar

Barbro Olsson, 1 år kvar

Christine Hveem, 1år kvar

Kim-charlie Tiscar, 1 år kvar

Ann-Charlotte Åhs, nyval 2 år

Lena Hassellund , omval på 2 år

Ingela Axelsson, omval på 2 år

Ann-Sofie Björkman, omval på 2 år

Enar Jonasson, omval på 2 år

 

Revisorer

Anders Naeslund, omval på 1 år

Margareta Larsson Fagergren, omval på 1 år

Suppleant Marielle Schullström, omval på 1 år

Valberedningen i Värmlands Ridsportförbund

Gunilla Hägg, ordförande avböjer omval

Ulrika Jacobs  står till förfogande för omval 2år

Lena Karlsson, 1 år kvar

Meta Andersson avböjer omval

John Weslien 1 år kvar