Hem / Distriktet

Distriktet

Värmlands Ridsportförbund

Värmlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål.

VRF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF, och som har sin hemort inom distriktets geografiska område.

VRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF).

Inom Värmlands Ridsportförbund finns 36 medlemsföreningar varav 16st bedriver ridskola. I de här 36 föreningarna finns totalt ca 5200 enskilda medlemmar.

Föreningarna är såväl distriktens som förbundets arbetsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå.

Distriktets uppgift:

  • Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i sitt distrikt.
  • Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället.
  • Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos föreningarna.
  • Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
  • Att distrikten genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar.

Närhet till medlemmarna (föreningarna), lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med föreningarna.