Hem / Distriktet / Distriktsstyrelsen, Sektioner och Kommittéer

Distriktsstyrelsen

Styrelsen är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar och att Värmlands Ridsportförbunds lång- och kortsiktiga verksamhet bedrivs i enlighet med fattade årsmötesbeslut. Den leder och samordnar sektionernas, kommittéernas och kansliets arbete, enligt stadgade regler, och de direktiv som fastställts av årsmötet.

Styrelsen planerar cirka nio möten under året.

Distriktsstyrelsen:

Lena Wiigh, distriktsordförande
073-440 42 17

Maria Dahl, vice ordförande
0590-401 70, 070-307 41 61

Erika Davidsson, ledamot/kassör

Cecilia Branhammar, ledamot/utbildningskommittéens ordförande
070-251 90 15

Lena Helminen, ledamot/säkerhet och arbetsmiljöinformatör
054-56 66 94, 073-681 19 63

Jeanette Knöös, ledamot/säkerhet och arbetsmiljöinformatör
070-630 22 39

Johanna Nilsson, ledamot
072-722 02 27

Lena Austrin Kull, suppleant
054-85 11 66, 070-590 69 63

Sanna Hidén, suppleant

Caroline Nilsson, suppleant

Matteus Larsson, DUS-ledamot

Rasa Kalvane, DUS-suppleant

 

Valberedning:

Lena Karlsson- sammankallande

Inger Edfors

Siri Wylie

John Weslien

Ulrica Jacobs